Gå til Indhold

Mandag den 02. november 2015 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015
Referat godkendt.

 
2: . Evaluering af formandsmødet den 29. oktober 2015
OB havde en længere drøftelse af mødets forløb.
Enighed om, at det var et godt og informativt møde.
Oplægget vedr. driftsoptimering blev godt modtaget, med efterfølgende debat.


 
3: Status - byggeteknisk

ON - gav en status vedr. de enkelte nybyggerier/renoveringsprojekter.

Afd. 16/Magisterparken - udskiftning af MGO-plader.
På nuværende tidspunkt er der allerede opstået problemer med aggressive korrosioner på beslag m.v.
På denne baggrund vil der fra byggeteknisk afd. blive udarbejdet en ansøgning til dispositionsfonden - i størrelsesorden 2-2.5 mill. kr., med henblik på hurtigst muligt at få igangsat arbejdet med udskiftningen af MGO-pladerne.
I OB var der fuld enighed om, at en sådan ansøgning vil blive imødekommet, da afdelingen ikke selv har økonomi til den nødvendige udskiftning.


 
4: Status drift

ON:

Markvandring pågår i de enkelte afdelinger og vil være gennemført inden årets udgang.

Willis Danmark - udarbejdelsen af tryghedsskabende rapporter, for de enkelte afdelinger, er ved at være fuldført.

Indkøbsmønstre - er gennemgået. P.t. pågår møder med vore leverandører, med henblik på at opnå besparelser/bedre priser.


 
5: Status økonomi

 ON:

Intet nyt m.h.t. afkast.

 Markvandringer pågår.


 
6: Status udlejning

GB:

Udlejning - ingen ændringer/nyheder, i forhold til sidste møde.

Forebyggelse af udsættelser i Aalborg Øst
Projektperioden er udløbet og ophører pr. 31.12.2015.


 
7: Orientering


IF:

BL`s 4. kreds
Der har været afholdt strukturmøde, hvor blev besluttet, at kredsen ikke i 2016, vil være repræsenteret på Hjallerup Marked.

Der vil blive afholdt temamøder om effektivisering.

Almene Boligdage 2017 - får en ny form.


 
8: Underskrevne dokumenter - siden sidst

ON - gennemgik og kommenterede de underskrevne dokumenter.


 
9: Eventuelt

Det blev aftalt, at HM, på repræsentantskabsmødet den 12.11.2015, motiverer det fremsendte forslag vedr. valg til organisationsbestyrelsen.

Fra flere var der ønske om, at der afholdes et OB-møde i december.
Aftalen blev, at mødet afholdes fredag den 18.12.2015 - kl. 17.00.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger