Gå til Indhold

Mandag den 01. maj 2017 - kl. 16.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 29. marts 2017
Referat godkendt uden bemærkninger


 
2: Affaldsambassadører
EJ:
I afd. 16 har været afholdt et orienteringsmøde, med henblik på at skabe en bedre beboer-forståelse for den nye affaldsordning (sortering).
I Himmerland er 5-6 af vore funktionærer "udnævnt" til affaldsambassadører. Dette er sket for at videreformidle/skabe forståelse for nødvendigheden af sortering/genanvendelse af vort affald

Lars Thorn fra afd. 35 - deltog i mødet og havde et rigtig fint indlæg om emnet

I afd. 16 og flere andre afdelinger er der problemer med overfyldte molokker

IN - kunne oplyse, at for ekstra tømning kan Aalborg Kommune kontaktes. Rykker ud m. 2 dages varsel

Ovennævnte forventes at være et indkøringsproblem, indtil man finder niveauet for tømningerne

 
3: Ansøgninger

Afd. 66/Larsen Waterfront

Ansøgning om tilskud til udskiftning af messingnipler i vandinstallationer


Afd. 74/Tiendeladen

Ansøgning om dækning af omkostninger til arkæologiske udgravninger


Beslutning

Begge ansøgninger blev imødekommet


 
4: Status byggeteknisk

ON:

Den 02.05.2017, ON et møde med Landsbyggefonden vedr. financieringen af afd. 3

Landsbyggefonden lægger op til en langt større egenfinansiering, via den lokale dispositionsfond

Vi ønsker derfor bl.a. oplyst - hvad er niveauet for, hvornår dispositionsfonden skal ind med en forøget egenbetaling 
5: . Status drift

ON:
Robotklippere
Der køres test i 5 afdelinger. Opstart i yderligere 5 afdelinger, i næste uge
Der er gennemført forhandlinger med leverandører af robotklippere. Her er fundet en leverandør som vi kan bruge, hvis testen viser sig at være positiv
.
Driftsoptimering
Vi er p.t. i gang med at planlægge kurser til efteråret, med henblik på at få lavet plejeplaner i alle afdelinger
Plejeplanerne skal være et hjælpeværktøj til årsplanerne. Skal bl.a. sikre, at vi kommer rettidigt rundt i hele
afdelingen samt sætte ind med den rigtige pleje og nødvendig ressource


 
6: Status økonomi
ON - orienterede om vore afkast - 1. kvartal 2017

 
7: Status udlejning
GB:
Åbent hus - Blåkildevej, den 27. april 2017.
Ca. 200 besøgende, som var meget begejstrede for de nye boliger - specielt gårdhusene og lejlighederne

Ravnkildevej
Her ser det ud til, at flere beboere flytter tilbage til afdelingen, set i forhold til andre af vore renoveringsprojekter

Sundhedshuset
Alt er nu udlejet


 
8: Orientering

IF:
4. kreds

IF har deltaget i et møde, hvor der op til det kommende kommunalvalg, opfordres til
lokal interessevaretagelse. (Orientering udleveret, på mødet)


AKU
Planlagt møde aflyst


ANTV
Intet nyt


Vision/målsætning
Tilrettet vision/målsætning, drøftes efter regnskabsmødet den 17. maj 2017


Regnskabsmøde
Afholdes den 17. maj 2017 - kl. 16.00


Formandsmøde
Afholdes den 23. maj 2017 - kl. 17.00 - rundtur m.v.

ON:
Synligheds-/imagekampagner

ON - gennemgik foreningens forskellige sponsorater og imageudgifter
Oplæg til ny synlighedskampagne blev præsenteret


Center for Samskabelse
2 medarbejdere er ansat:
Frank Rudolph, som hovedsageligt skal tage sig af kontakten til skoler og institutioner
Per Bang, som skal netværke til virksomhederne, m. henblik på bl.a. at øge beskæftigelsen og antallet af praktikpladser
Dorit W.- Andersen - har opsagt sit job. Vi er i gang med at finde en ny person til dette job, som bl.a. omfatter driften af forældreakademiet


Sekretariatet for Erhvervsnetværket
flytter til Sundhedshuset. Får kontorfællesskab m. Center for Samskabelse.

Arkitekturfestival 27.-20. april 2017
Vi deltog m. et foredrag i Sky Lounge (ON) og guidet rundtur i Øst (Sven Buch)


 
9: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - gennemgik/kommenterede de underskrevne dokumenter

 
10: Bordet rundt
Lukket punkt

 
11: Eventuelt
EJ:
Meddelte, at hun ikke genopstiller til OB, på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2017

Anbefaler andre bestyrelser at tage en tur til Skørping, for at se den legeplads, som er blevet etableret v. skolen - med midler fra Realdania


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger