Gå til Indhold

Lørdag den 11. februar 2017 - kl. 09.00

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 10. november 2016
Referat godkendt, uden bemærkninger

 
2: Godkendelse af revisionsprotokollat
Sagsfremstilling

ON - gennemgik og kommenterede revisionsprotokollat af den 11.02.2017.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger/påtale.

Beslutning

Revisionsprotokollat enstemmigt godkendt.

 
3: Godkendelse af salg - Blåkildevej
Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen af Blåkildevej, er på tidligere beboermøde, besluttet at frasælge grundarealer til opførelse af private ejerboliger.

Indstilling

Der indstilles, at OB godkender frasalg af 6 sokkelgrunde.

Beslutning

Indstilling enstemmigt godkendt.

 
4: Status - DLG-byggeriet
Sagsfremstilling

På mødet gav ON give en status vedr. projektet.

I første omgang afviste teknisk udvalg det fremsendte projekt, da det ikke omfattede deleboliger.
Imidlertid er skema B nu godkendt, m. det oprindelige projekt (ingen deleboliger).
1.spadestik afholdes, inden udgangen af marts 2017.

 
5: Status - byggeriet i Sankelmarksgade
Sagsfremstilling

På mødet gav ON en status vedr. projektet.

P.t. er sagen sendt i nabohøring.
Adgangsforholdene giver udfordringer, da de skal deles mellem ejer/lejer.

 
6: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Sagsfremstilling

I forbindelse med renoveringen/byggeriet i Sankelmarksgade, skal der ske sammenlægning af de 2 afdelinger - 25 og 31.
Beboerne har godkendt sammenlægningen, men da det også kræver godkendelse fra foreningens øverste myndighed, er det nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB aftaler en dato for afholdelse af ovennævnte møde.

Beslutning
Det blev besluttet, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde - torsdag den 02. marts 2017 - kl. 16.30 - i Sky Lounge

 
7: Status byggeteknisk afd.
ON - gav en status på mødet

 
8: Status drift
ON - gav en status på mødet:

Robotklippere

Vi er i gang med at ligge kabler i 10 afdelinger, således der, når foråret kommer, kan starte et forsøg op med robotplæneklippere.


Affaldssortering

Som resultat af Kommunens plan for affaldssortering, er der blevet gravet flere molokker ned i mange afdelinger.

 
9: Status økonomi
ON - gav en status på mødet:

Det samlede resultat af vore afkast - lidt bedre end forventet

 
10: Status udlejning
GB - gav en status på mødet:

Ingen udlejningsvanskeligheder

 
11: Orientering
AKU

På styregruppemøde den 01. februar 2017, kunne alle parter tilslutte sig arbejdsudvalgets forslag 1. Det betyder, at AKU fortsætter i sin nuværende form, dog i en fremtidssikret/digitaliseret udgave (jf. vedh. bilag).

Center for samskabelse (9220)

Ny helhedsplan godkendt, med opstart pr. 01.03.2017.
Primære indsatsområder: Forældreakademi, beskæftigelsesspor, skole & fritid.
2-3 nyansættelser
Erhvervsnetværket indtræder i projektet, m. fælles sekretariat i Sundheds- og kvartershuset.
Fælles bestyrelse, for de 2 helhedsplaner, som nu kører i Øst.

Flygtningeboliger

Vi fik ingen kvote til flygtningeboliger
Årsag - for høje driftsudgifter

Temaweekend 2017

Invitation/program er udsendt.
Fremtidspanelet arbejder intenst m. deres indlæg

 
12: Underskrevne dokumenter, siden sidst
Ingen underskrevne dokumenter siden sidst

 
13: Bordet rundt
Lukket punkt

 
14: Eventuelt
Ingen bemærkninger

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger