Gå til Indhold

Fredag den 30. august 2019.

retur
 
1: Godkendelse af referater fra den 15. maj 2019 og den 21. juni 2019
Referater godkendt uden bemærkninger.

 
2: Køb af ejendommen Rytters Plads, Torvegyde, Skørping
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune forventes på møde ultimo august 2019 at godkende skema A for 40 boliger, på areal midt i Skørping By. Grunden er på ca. 9.300 m2 og forudsættes bebygget med 4.000 m2 boliger. På nabomatrikel opfører Rema 1000 en ny dagligvarebutik.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB bemyndiger administrationen til at gennemføre handelen.

Beslutning
Administrationens indstilling enstemmigt godkendt.


 
3: Salg af areal i afd. 16, Golfparken til Rema 1000
Sagsfremstilling
På ekstraordinært beboermøde den 19. juni 2018 besluttede afdelingens beboere at godkende salg af afdelingens nuværende garageanlæg - incl. tilkørselsarealer - i alt et areal på ca. 3.000 m2. Køber er Rema 1000, som forventer at få godkendt en lokalplan i Aalborg byråd inden udgangen af august måned 2019, til opførelse af en dagligvarebutik. Rema 1000 har desuden en købsaftale på 2 naboejendomme - også til brug for projektet med en dagligvarebutik.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB bemyndiger administrationen til at gennemføre handelen.

Beslutning
Administrationens indstilling enstemmigt godkendt. 
4: Kommunikation i OB
TO: Fra de enkelte OB-medlemmer ønskes respons/tilbagemeldinger på udsendte mails.
Det gælder specielt i de tilfælde, hvor der i mails f.eks. stilles konkrete spørgsmål. Her er det vigtigt for TO at modtage feedback.
Alle var enige om at imødekomme TO`s ønske.


 
5: Status byggeteknisk
ON - gav en status vedr. de enkelte nybyggerier/renoveringer

 
6: Status drift
ON - gav en status

 
7: Status økonomi
ON - gav en status

 
8: Status udlejning
GB - gav en status

 
9: Orientering
TO - har overtaget Ib Fruensgaards plads i Boligudvalget.

 
10: Bordet rundt
Lukket punkt

 
11: Eventuelt
AN - kort/konkret evaluering af beboermøderne, på næste OB-møde. Her tænkes udelukkende på "OBS-ting", som OB og adm. skal tage action på.

I umiddelbar forlængelse af OB-mødet blev afholdt strategimøde.
På baggrund af den tidligere råskitse til Himmerlands vision, fremlagde Jens Utzon et gennemarbejdet udkast til den endelige Vision.
Efter drøftelse og debat blev det fremlagte udkast enstemmigt godkendt.
Arbejdet omkring layout m.v. går herefter i gang.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger