Gå til Indhold

Fredag den 18. december 2015 - kl. 17.00.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 02. november 2015
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: AKU-situationen
Problematikken omkring AKU ser ud til at være løst. Kommunens planer om, at AKU`s administration skulle overgå til BoiAalborg, er skrinlagt.
AKU kører således videre i den nuværende form.
En del af Aalborg Kommunes tilskud vil, i budgettet for 2016/2017, blive aftrappet/bortfalde, hvilket medfører, at boligorganisationernes honorer til AKU vil stige.
Efter nytår indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det nye budget vil blive forelagt til godkendelse.


 
3: 9220 - situationen
Alabu og Lejerbo har, efter flere møder/forslag, fastholdt deres krav om, at al administration/projektstyring, i den sidste del af helhedsplanen, skal overgå til Alabu.

På denne bagrund er nu besluttet, at samarbejdet omkring Projekt 9220 ophører pr. 31.12.2016.
På møde den 17.12.2015, blev personalet orienteret om situationen.

 
4: BoiAalborg - situationen
I OB var der fuld enighed om, at vi ikke p.t. ønsker at indgå  i samarbejdet omkring den fælles opnoterings-portal.
Som situationen er p.t., kan det ikke komme på tale, før efter 2020 (afslutningen på renoveringsprojektet i Kildeparklen).

 
5: Evaluering af repræsentantskabsmødet den 12. november 2015
Der var enighed om, at OB ved fremsættelse af fremtidige forslag, til behandling i repræsentantskabet, skal forberede sig bedre og dermed være i stand til at levere facts/argumenter.

 
6: BL-kurser
Punktet blev udsat til næste møde.

 
7: Ansøgninger

Afd. 16 - Magisterparken - ca. kr. 2,9 mill. til udskiftning af MGO-plader
Ansøgning imødekommet.

Afd. 51 - Blåkildevej - frasalg af grundstykke, med henblik på oprettelse af ny afdeling, hvor der skal opføres en ny børnehave, med Aalborg Kommune som lejer.                                                                                       Ansøgning imødekommet.


 
8: Orientering
Ingen bemærk.

 
9: Underskrevne dokumenter siden sidst
Udsættes til næste møde

 
10: Bordet rundt (evaluering af mødet)
Lukket punkt

 
11: Eventuelt
Ingen bemærk.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger