Gå til Indhold

30. maj 2022 

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 26. april 2022
Referat godkendt uden bemærkninger.
TO - bød velkommen til SF, som nyt medlem af OB.

 
2: Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokollat v. Deloitte
Sagsfremstilling
Regnskabet udviser et underskud på kr. 645.678. Budgettet for 2021 viste balance.

Resultatet, der er påvirket af negativt afkast, betragtes som utilfredsstillende - men forventet.

Nettorenten blev negativ på - 0,39 %.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2021.

Beslutning
Revisorerne kommenterede udvalgte punkter i regnskab og protokollat.

De negative afkast har indvirkning på årsregnskabet.

Anbefaler fortsat fokus på forretningsgange og interne kontroller - herunder cybersikkerhed.

Resultaterne af de gennemførte granskninger afventes - kan få stor betydning for henlæggelserne og dermed huslejeniveauet.

Nøgletal - blev uddybet/kommenteret.

ON - afdelingerne har normalt fået deres indestående forrentet. Dette vil ikke ske fremadrettet, hvis den nuværende tendens fortsætter.

Da vi er en organisation med stort fokus på udvikling, er vi også her ramt af den nuværende usikre situation.

Revisorerne anbefalede, at OB trygt kunne godkende årsregnskabet med tilhørende protokollat.

Årsregnskab 2021 med tilhørende protokollat blev herefter enstemmigt vedtaget.

Under dette punkt blev ligeledes afholdt generalforsamling i Himmerland Erhverv.
Her anbefalede revisionen fortsat fokus på markedsvilkårene i området - ellers ingen bemærkninger.

Årsregnskabet for Himmerland Erhverv blev herefter enstemmigt godkendt.

 
3: Fordeling af beboermøder - aug./sept. 2022
Sagsfremstilling
Årets ordinære beboermøder starter i år den 25. august og løber frem til den 20. september 2022.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB-medlemmerne aftaler, hvem er deltager i de enkelte møder.

Beslutning
OB fordelte møderne mellem sig.

 
4: Prokura - Aalborg Kommune
Sagsfremstilling
I forbindelse med byggeansøgninger kræver Aalborg Kommune, at disse underskrives af tegningsberettigede i Himmerland.
I dagligdagen er denne praksis er ikke særlig håndterbar, når det gælder småansøgninger - carporte, garager, skure, nedtagning af vægge m.v.
 
Administrationen indstilling
For at lette sagsbehandlingen og de daglige rutiner indstilles, at inspektørerne får prokura til at underskrive ansøgninger som vedrører småansøgninger.
 
Beslutning
Administrationens indstilling godkendt.

 
5: Status byggeteknisk
ON - orienterede om bl.a. flg.:
Afd. 20/Hvalpsundvej
Forundersøgelse med henblik på udarb. af helhedsplan
Afd. 30/Danmarksgade
Forundersøgelse med henblik på udarb. af helhedsplan
Afd. 41/Damstræde
Udbud vedr. renovering 30-35% over niveau. Undersøgelse vedr. mulige besparelser foregår.
Afd. 94/Enggården
Opf. af de nye boliger sat på standby. Udbuddet ca. 30-35 % over rammebeløbet. Vi forsøger at få udarbejdet en helhedsplan, hvor de nye boliger indgår.
Mariager
Projektet kører planmæssigt
Fenris Allé
Udbud 30-35 % over rammebeløbet. Alternative muligheder undersøges.
St. Restrup
Afventer
Grindsted
Afventer
Fjellerad
Afventer
Støvring
Projektudvikling foregår
Frejlev - plejehjem
Projektudvikling foregår
Den Grønne Arena
Projektudvikling foregår

Kommunen har bedt os melde ind med ønsker til fremtidige byggerier. Næsten umuligt i den nuv. situation, men vi byder naturligvis ind.

 
6: Status drift
ON - orienterede om bl.a. flg.:
Der er afholdt fællesmøde med vm, inspektører m.fl. vedr. bl.a. flg.:
Fælles personaleudflugt - den 24. juni 2022.


 
7: Status økonomi
JS:
Vores forskellige kapitalforvaltere præsterer alle dårlige resultater.
Store rente-/kurstab - ca. kr. 9 mill i første kvartal af 2022.

 
8: Status udlejning
GB:
Afd. 8 - St. Billes Gade m.fl.
Genhusningssamtalerne er i fuld gang og følger tidsplanen.

Afd. 16 - Magisterparken
Ledige garager/carporte 

Afd. 52/Fyrkildevej
3 erhvervsboliger - i tomgang
7 seniorboliger - i tomgang
19 garager - i tomgang

Afd. 65/Kvadratet og Idrætsbyen
Boliger i tomgang

Boliger til ukrainere
Indtil videre har kommunen kun anvist en enkelt bolig t. ukrainere.
Vi har tilbudt flere billige boliger, men kommunen har takket nej.

Seneste udmelding er, at kommune har anvendt alle ledige ældreboliger formålet.
Vi har dog stadig 3 ledige boliger på Pontoppidanstræde, hvor kommunen betaler tomgang.

Udgangspunktet har været, at kommunen i høj grad ville anvise u-boliger til ukrainerne. Det har dog givet nogle udfordringer, da ungdomsboligtilskuddet bortfalder i den konkrete situation. Som følge heraf stiger huslejen ca. kr. 700,-/kr. 800,- pr. md.

 
9: Orientering
Tall Ships 2022
ON - som sponsor har vi mulighed for at afholde en reception på et af skibene. Er det stemning for dette?
OB var der dog fuld enighed om, at vi ikke i år vil afholde en reception - passer dårligt ind i den situation vi netop har drøftet/befinder os i.

 
10: Underskrevne dokumenter siden sidst
Ingen bemærkninger

 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt
TO - rykker for den skriftlige årsberetning

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger