Gå til Indhold

27. maj 2021

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 19. april 2021
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Gennemgang af revisionsprotokollat og årsregnskab v. Deloitte
Sagsfremstilling
Regnskabet udviser et overskud på kr. 33.396. Budgettet for 2020 viste balance.
Resultatet betragtes som tilfredsstillende.
Nettorenten blev mindre end forventet med en gennemsnitsrente på 0,3 %.
I øvrigt henvises til gennemgangen af årsregnskabet og protokollatet ved Deloitte.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet for 2020.

Beslutning
Lars Birner gav en fin/grundig gennemgang af protokollat og årsregnskab.
Efter opklarende spørgsmål blev regnskabet for 2020 enstemmigt godkendt.

 
3: Studietur
Sagsfremstilling
Grundet Covid-19 blev sidste års planlagte studietur aflyst.
I år ser det ud til, at det vil være muligt/forsvarligt at gennemføre en tur, hvis vi elles holder os indenfor landets grænser.

Formandens/administrationens indstilling
I København er der fortsat gang i en rivende udvikling, når vi ser på boligmarkedet.
Derfor vil her være masser muligheder for at se nogle af de mange spændende projekter med forskellige/alternative former for bomuligheder.
Turen foreslås afholdt 13.-15. august 2021.

Beslutning
Indstilling enstemmigt godkendt.
Forslag til besøg i Ørestaden og et bofællesskab i Roskilde, m.fl..

 
4: Status byggeteknisk
ON - gav en status vedr. de enkelte projekter.

 
5: Status drift
ON:
Efteruddannelse på det grønne område
Vi er i denne md. startet op på en løbende efteruddannelse af personalet på de grønne områder, målet er at vi bliver dygtigere til, at sætte ind med den rigtige behandling på det rette tidspunkt.
Uddannelsen er sammensat på den måde, at personalet er afsted på kursus 1 dag ad gangen hen over året, når der er sæson for nye opgaver områder, eks. starter vi med græs her i foråret og om vinteren kigger vi på belægning/opretning.

Vask/service molokker
Der er pr. 06-05-2021 indgået 3-årig aftale med Be-Low (en del af Kristian Rytter-koncernen), beliggende i Svenstrup, vedr. vask og service af molokker. Med aftalen forventer vi at kunne nedbringe omkostningerne til vedligehold af vores molokker.

Generelt
Vi ligger pt. i forhandlinger med tømrere og VVS'er, som indtil nu har være udskudt pga. restriktionerne. Vi forventer at nå i mål med timepriser, som følger eller ligger lavere end udviklingen i relevant indeks for arbejdsomkostninger indenfor fagområdet.

I juni skal vi, forventeligt, forhandle med murere og de rengøringsfirmaer, som udfører bl.a. flytterengøring for os.

 
6: Status økonomi
Ingen bemærkninger

 
7: Status udlejning
GB:
Udlejningssituationen - ungdomsboliger
P.t. er der et stort overskud af ungdomsboliger i Aalborg.
I mange af vore afdelinger er ventelisterne tømt - f.eks. Larsen Waterfront, Nyhavn, Tiendeladen m.fl.
Samme situation gør sig gældende hos vore kollegaer.
En af årsagerne skyldes naturligvis Covid-19 - mange unge bliver boende hjemme
Vi kan også se, at flere opsiger deres boliger og flytter tilbage til forældrene
Generelt er der meget "dødt" i vore rene afd. med ungdomsboliger. De unge er taget hjem til forældrene og studerer herfra, da deres studiejobs også er lukket ned
Grundet den alvorlige situation er der nedsat forskellige taskeforce grupper, som skal arbejde med problemet - ikke mindst situationen efter Covid-19. AAU/de studerende har kæmpe betydning for Aalborg som studie by - og byen i det hele taget.
Antallet af opsigelser/tomgang er stigende - meget få genudlejninger

Udlejningssituationen - familieboliger
Også her er vi under pres - både fra kollegaer i byen og de private udlejere.
Det mærkes tydeligt, når ansøgere får tilbudt boliger. Her står de ofte med 4-5 tilbud fra andre udbydere. Derfor er det bl.a. vigtigt med en hurtig/professionel "håndtering" af ansøgerne. Vi kan f.eks. se, det har haft en positiv effekt, at det er udlejningsmedarbejdere, som nu foretager fremvisningerne, i de afdelinger, hvor der er udlejningsvanskeligheder
I fremtidige projekter er det yderst vigtigt med ekstra stort fokus på den ansøgergruppe, som vi vil "ramme".

Seniorboliger - Fyrkildevej
Der er specielle udfordringer omkring seniorboligerne på Fyrkildevej.
I Aalborg/Nordjylland er man endnu ikke helt klar til denne boligform - men situationen ændres forhåbentlig, når området omkring boligerne ikke længere er byggeplads.
Der søges prof. hjælp til indretningsforslag af det store fællesrum og "orangeriet", da ansøgere så får lettere ved at danne sig et indtryk af de fine fællesarealer.

Restancesituationen
Huslejerestancerne i 2020 været meget svingende.
Generelt må siges, at vore beboere - ud over al forventning - har været gode betalere, under Covid-19 restriktionerne. Der er dog ingen tvivl om, at 2. nedlukning nu, rent økonomisk, begynder at presse mange. Vi følger situationen nøje de næste måneder.
Udfordringer vedr. udsættelser.
Fogedretten har været "Coronalukket" for udsættelser, siden december 2020, hvilket har medført store restancer.
Fogedretssagerne kører dog nu planmæssigt.

 
8: Orientering
KB:
Den 31. maj 2021, er der valg af medarbejderrepræsentant til OB.
KB modtager genvalg - indtil videre ikke andre kandidater.

TO:
Grundet nedlukning af flere sogne er de stiftende beboermøder i Teatergården og Spritten aflyst.
Der er indkaldt til formandsmøde den 09. juni 2021 - kl. 17.30.
Her var lidt tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at afholde mødet.
OB besluttede, at afholde mødet, dog forudsættes, at der ikke sker en stigning i smitten/flere nedlukninger.

 
 9: Underskrevne dokumenter siden sidst
ON - kommenterede de underskrevne dokumenter.

 
10: Bordet rundt
Lukket punkt.

 
11: Eventuelt 
SE - hvem har bolden i forhold til det nedsatte kunstudvalg. (Anvendelse af pengegaver i forbindelse med bl.a. flytningen til Rendsburggade og 60-års jubilæum)?

ON - undersøger mulighederne for inst. af lys på toppen af bygningen - Sky Lounge.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger