Gå til Indhold

26. april 2023.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 21. marts 2023
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Ansøgning - Vestbyen
Sagsfremstilling

Afdeling 8, 10, 12 og 13 - godkendelse af trækningsret, kapitaltilførsel og fællespuljetilskud

Som led i godkendelse af en helhedsplan skal organisationsbestyrelsen nu godkende finansieringen i sin helhed.

Dette er sket i denne sag og andre tilsvarende som led i den almindelige budget- og regnskabsgodkendelse i OB og repræsentantskabet.

Landsbyggefonden efterspørger nu og fremover en tydeligere stillingtagen til Himmerlands andel af finansieringen i de enkelte støtteberettigede afdelinger. Derfor opridser vi de økonomiske rammer i helhed, og administrationen indstiller herefter, at organisationsbestyrelsen godkender Himmerlands tilskud til renoveringssagerne i afdeling 8, 10, 12 og 13 for så vidt angår trækningsret, kapitaltilførsel og fællespuljetilskud.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at organisationsbestyrelsen godkender finansieringen i helhed, herunder dispositionsfondens bidrag til sagen jf. Skema AB:

                       Afd.8       Afd. 10   Afd. 12   Afd. 13   I alt
Trækningsret       2.060.000  534.000  228.000   80.000  2.902.000
Kapitaltilførsel*    1.000.000  350.000  350.000  350.000  2.050.000
Fællespuljetilskud 6.180.000 1.600.000  680.000  240.000  8.700.000

Dispositionsfondens andel heraf er 410.000 kr. (20%)

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen imødekommer ansøgningen

Beslutning

Ansøgningen blev enstemmigt imødekommet.


 
3: Ansøgning - Golfparken
Sagsfremstilling

I forbindelse med med salg af afdelingens garageanlæg til Rema 1000 er indtægten herfra tilgået dispositionsfonden.
Provenuet fra salget ønskes tilbageført til afdelingen og anvendt til delvis financiering af renovering af facader og køkkener.

Administrationen indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen imødekommer ansøgningen.

Beslutning

Ansøgningen blev enstemmigt imødekommet.


 
4. Ansøgning - Mariager Havn
Sagsfremstilling

Ved besigtigelse af afdelingen den 20.04.2023, kunne konstateres, at den meget stramme økonomi i projektet ikke rummer mulighed for etablering af fællesfaciliteter og beplantning i gården.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen - fra dispositionsfonden - bevilger en ramme på kr. 200.000, - til etablering af et orangeri og blomstrende beplantning, som indflyttergave til afdelingen.

Beslutning

Ansøgningen blev enstemmigt imødekommet.


 
5: Repræsentantskabsmøde den 22. juni 2023
Sagsfremstilling

På foreningens repræsentantskabsmøde den 22. juni 2023 er flg. medlemmer af organisationsbestyrelsen på valg:

Tina Ochsendorf
Agnete F. Nielsen
Kristinn Kristinsson
Sofie W. Broch

Formandens indstilling

Det indstilles, at de medlemmer, som er på valg, tilkendegiver om de ønsker at genopstille.

Afviklingen af mødet drøftes.

Beslutning

Ovennævnte medlemmer tilkendegav alle, at de ønsker genopstilling.

Dirigentrollen ønskes varetaget af Stephan Muurholm (GB kontakter SM).

Når Tina modtager råskitsen til årets beretning, begynder hun at lave den mundtlige beretning.

I OB`s mundtlige beretning anbefales genvalg til de medlemmer, som er på valg.


 
6: Orientering
Kildeparken
Formanden for afd. 52 - Kristian Halkjær har trukket sig fra bestyrelsen.
Ekstraordinært beboermøde afholdes formentlig den 25.05.2023, med TO som dirigent

Boligudvalget
TO - har deltaget i møde, vedr. bl.a. ressourcesvage beboere, ny hjemløse lov og drengebande i Øst.
Et møde med en lidt underlig stemning. Politisk er der manglende forståelse for de problemer vi har med bl.a. ovennævnte beboergrupper. I mange tilfælde handler det om udfordringer, som helt klart ligger indenfor kommunalt regi.

Festival
Afholdes den 13. maj 2023, på området ved Aktivitetshuset i Sundparken.
Koncerter m. forskellige kunstnere, Aalborgs længste kagebord m.v.

SSP-samarbejdet
Rikke Engelbrecht erstatter Frank Rudolph i udvalget (giver bedre mening).

Ansættelser
Morten H. Jacobsen er ansat som specialkonsulent - 10 timer pr. uge.
Morten har tidligere været ansat som regionsdirektør hos Cowi.

Søren B. Jørgensen - er ansat som ejendomsserviceteknikker, i Idrætsbyen-samarbejdet.

 
 7: Status byggeteknisk
ON - gav en status vedr. renoveringer og kommende nybyggerier.

 
8: Status drift
Fælles personaledag
Afholdes den 16. juni 2023, som Aktivitetsdag i Nordkraft


 
9: Status økonomi
Ingen bemærkninger

 
10: Status udlejning
Der var enighed hed om, at vi har svært ved at se handlinger fra kommunal side, når der er problemer med forskellige beboergrupper - bl.a. drenge i Øst.
Her har været afholdt op til flere møder med deltagelse af div. aktører - skoler, fritidshjem, politi m.fl. - uden der ses en bedring i situationen.
Vi ønsker at tage problemerne i opløbet, da det på sigt er bedre at forebygge end at helbrede.
Vi forfølger sagen, da der er bekymring for udviklingen hen over sommeren.


 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
 12: Eventuelt
AN:

BL`s 4. kreds - er arbejdet helt gået i stå her. Vi hører aldrig noget?

Ingen har hørt/set noget fra kredsen.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger