Gå til Indhold

26. april 2022.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 24. februar 2022
Referat godkendt.

 
2: Renovation
Sagsfremstilling
Via lokale forhandlinger med kommunerne, har det i andre byer vist sig, at der er muligheder for besparelser på renovationsområdet.
På mødet vil Jørn Juul komme og fortæller mere om, hvad vi ser af muligheder i forhold til Aalborg Kommune.

Beslutning
JJ - orienterede om håndtering af affald og gennemgik taksterne herfor.
Man drøftede nødvendigheden af storskraldscontainere.
Vi vil synliggøre udgifterne til storskrald og opfordre til, at "permanente" storskraldscontainere afskaffes.

 
3: Status vedr. situationen på Ravnkildevej
TO - orienterede om de afholdte beboermøder.
På seneste møde blev valgt ny afdelingsformand.
Umiddelbart virker det til, at det gode samarbejde er genskabt.

 
4: Evaluering - Temaweekend 2022
Sagsfremstilling
Temaweekenden blev afholdt på Comwell Rebild Bakker i weekenden 5.-6. marts 2022.
Der var tilmeldt 178 deltagere.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB-evaluerer arrangementets forløb.

Beslutning
Super arrangement.
Konceptet er godkendt.

 
5: Status byggeteknisk
ON - gav en status.
Stadig bekymring vedr. de stigende priser.

 
6: Status drift
JJ - gav en status. Forskellige arbejder har været i udbud. 

 
7: Status økonomi
Ingen bemærkninger

 
8: Status udlejning
Ingen bemærkninger

 
9: Orientering
ON - Den frivillige organisation Gestus Nord er int. i at leje lokalerne - tidl. Mad & Fest - i Magisterparken.
Enighed om, at der skal arbejdes videre med sagen. 

 
10: Bordet rundt
Lukket punkt.

 
11: Eventuelt
TO - har været på besøg i afd. 64/Eternitten.
Afdelingsbestyrelsen mangler forskellige informationer.
JJ og MK - indkalder bestyrelsen til et møde.

OB - drøftede kredsens repræsentantskabsmøde.
Hvad angår det beboerdemokratiske - "en tynd kop te".
Til næste valgmøde forbereder vi os lidt bedre.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger