Gå til Indhold

24. februar 2022.

retur
 
1:. Godkendelse af referat fra den 06. januar 2022
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Ekstraordinært beboermøde afd. 50/Ravnkildevej
Sagsfremstilling
Afdelingsbestyrelsen på Ravnkildevej har indkaldt til ekstraordinært beboermøde den 28. februar 2022. I denne forbindelse har de ligeledes rekvireret en dirigent fra BL 

Administrationens indstilling
Det indstilles OB drøfter/beslutter, hvorledes vi forholder os på mødet.

Beslutning
ON - orienterede om den seneste udvikling - herunder arbejdssituationen for de ansatte.
OB - havde herefter en længere drøftelse vedr. situationen i afdelingen.
Der var enighed om, at de nuværende forhold er helt uacceptable - ikke mindst for de ansatte.
Inden videre foretages afventes resultatet af det ekstraordinære beboermøde.
TO, AN og ON deltager i mødet.


 
3: Henvendelse fra beboer vedr. bl.a. Byttebørsen m.m.
Sagsfremstilling
Fra en beboer i Sundparken har TO modtaget forslag om, at der udarbejdes helhedsplaner for alle afdelinger i Himmerland, med henblik på etablering af fællesaktiviteter, beboerkonsulenter m.v.

Formandens indstilling
Det indstilles OB drøfter det indsendte forslag - og et svar på dette.

Beslutning
OB - drøftede det indsendte forslag.
Her var enighed om, at det er op til de enkelte afdelinger at etablere fælles aktiviteter, ansættelse af beboerrådgiver m.v. 
Økonomien/udgiften hertil afholdes af de berørte afdelinger.

TO - Byttebørsen er finansieret af afdelingerne i Sundparken.

TO - sender svar til forslagsstiller med bl.a. oplysninger om, at forslag til fællesaktiviteter m.m. kan fremsendes til behandling på det næstkommende beboermøde.

 
4: Renovation
Punktet udsat t. næste møde

 
5: Status vedr. etablering af el-ladestandere
Sagsfremstilling
ON - redegjorde for et forslag/tilbud, som vi har modtaget fra Clever.

Beslutning
OB - var enige om, at det er et godt initiativ, som der kan arbejdes videre med, således vi snart kan begynde at indhente erfaringer fra de afdelinger, hvor der nu bliver etableret Clever ladestandere.


 
6: Status byggeteknisk
ON - grundet store prisstigninger på bl.a. byggematerialer, pågår forhandlinger mellem BL og ministeriet vedr. evt. forhøjelse af rammebeløbet eller et ekstraordinært tilskud til nye projekter, hvor skema A er indsendt.

Renoveringen af afd. 8 kører planmæssigt - her er givet ekstra tilskud fra Landsbyggefonden.

Nedgangen i vores byggeaktiviteter har betydet, at vi har været nødsaget til at opsige en medarbejder i byggeteknisk afd. .


 
7: Status drift
ON - vi har udfordringer i forbindelse med rekruttering af kvalificerede elever (ejendomsfunktionærer).

Varmemestre, inspektører m.fl. er indkaldt til møde den 10.03.2022.
Her skal bl.a. drøftes havesyn, kommunikation/nærhed til afdelingsbestyrelserne.


 
8: Status økonomi8:
Ingen bemærkninger

 
9: Status udlejning
GB - gave en status vedr. udlejningssituationen.
Ledige erhvervsboliger og seniorboliger på Fyrkildevej.
Ledige ungdomsboliger i flere afdelinger - specielt i Idrætsbyen.


 
10: Orientering
ANTV 
TO/SE - der er stor forvirring omkring anvendelsen af de ca. kr. 90 mill., som salget af ANTV resulterede i. Aalborg Kommune har meldt sig på banen vedr. anvendelsen. 
P.t. står sagen lidt i stampe.

Studietur Basel/Freiburg - 05/08. maj 2022
Program under udarbejdelse 

Temaweekend 2022
178 tilmeldte.

SE - oplyser, at han grundet nyt arbejde udtræder af OB - pr. 01. april 2022.

 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt
OB-mødet den 10.03.2022 rykkes til kl. 17.00.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger