Gå til Indhold

21. marts 2023

retur
 
1:  Godkendelse af referat fra den 20. februar 2023
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2:  Evaluering af Temaweekend 2023
Sagsfremstilling
188 tilmeldte
3 afbud i ugen op til arrangementet
3 udeblev, således det endelige deltagerantal endte på 182. Det højeste antal i den tid der har været afholdt Temaweekend.

Formandens indstilling
Det indstilles, at OB evaluerer arrangementet og evt. kommer med forslag til Temaweekend 2024.

Beslutning
Alle var enige om, at Temaweekenden var vellykket, gode faglige indlæg, masser af godt humør og stor lyst til - på kryds og tværs - at tale med hinanden.
Musikken var en skuffelse - specielt efter koncerten, hvor de spillede alt for kort tid i baren.
Det blev diskuteret om vi skal fastholde den nuværende form - efter middagen - eller om vi skal tilbage til musik/dans i restauranten.
Udfordringen med musik/dans er, at mange her forlader restauranten og få er på dansegulvet.
Vi går i "tænkeboks".

 
3:  Status byggeteknisk
ON - orienterede og igangværende projekter.
Idrætsbyen
Landsbyggefondens besøg den 20.03.2023, blev aflyst/udsat.
Grundet stigende lejetab i afdelingen, arbejdes med forskellige forslag til ændringer.


 
4:  Status drift
ON:
Grundet nye overenskomster skal påregnes forholdsvis store udgifter til lønstigninger over de næste 4 år.

TO:
Hvem ejer elevatoren v. Lidl/Tornhøj?
Den har aldrig virket.

ON:
Lidl - ejer elevatoren.
Klager vedr. manglende drift kan rettes til kommunen.


 
5:  Status økonomi
Ingen bemærkninger

 
6:  Status udlejning
GB:
Genhusning afd. 8
Efter endt genhusning har vi meget svært ved at skaffe permanente 3 rums boliger til beboere, som ønsker at blive i afdelingen. Dette skyldes, at der er meget få af disse boligtyper efter renoveringen.

 
7:  Orientering
Besøg i Gjellerupparken - den 01. juni 2023 - for at se nogle af de store ændringer, som her er sket over de seneste år.

 
8:  Ansøgning
Sagsfremstilling
Ansøgning vedr. overførsel af provenu fra salg af jord i tidl. Svenstrup Boligforening

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen imødekommer ansøgningen
 
Beslutning
Ansøgningen blev imødekommet og provenuet tilgår afdeling 101

 
9:  Underskrevne dokumenter siden sidst
Lukket punkt

 
10:  Bordet rundt
Lukket punkt

 
11:  Eventuelt 
Ingen bemærkninger 

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger