Gå til Indhold

19. november 2020

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 21. oktober 2020
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Konstituering
Sagsfremstilling
Beslutning

AN genvalgt som næstformand
AN, SE og TO genvalgt som medlemmer af SU


 
3: Fastlæggelse af mødedatoer for 2021
Sagsfremstilling
Beslutning

OB-møder:
10.02.2021 - kl. 16.30
11.03.2021 - kl. 17.30
19.04.2021 - kl. 16.30
27.05.2021 - kl. 17.30
15.06.2021 - kl. 16.30

Repræsentantskabsmøder:
24.06.2021 - kl. 17.00
18.11.2021 - kl. 17.00

Formandsmøder:
20.05.2021 - kl. 17.30
07.10.2021 - kl. 17.30


 
4: Rapportering af løbende revision
Sagsfremstilling
Vi har modtaget 1 revisionsprotokollat i forbindelse med årsregnskabet 2020.
Kommentarer til revisionsprotokollatet af 19. november 2020:
1. Den udførte revision - finansiel revision
Deloitte har gennemgået forretningsgange og interne kontroller. Den indledende gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger, der kræver bestyrelsens opmærksomhed.
2. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision
Revisorens plan for det kommende år med fokuspunkter.
Revisoren har her præciseret, hvad det er de skal fokusere på i et rotationsprincip, hvoraf nogle emner gennemgås hvert år og andre mindst hvert 3. år.
Størstedelen af revisionsarbejdet er planlagt til at blive foretaget i forbindelse med revisionen til april 2021.
3. Årshjul
Årshjul og revisionsteam
Ingen kommentarer

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender revisionsprotokollatet.

Beslutning
Revisionsprotokollat enstemmigt godkendt.

 
5: Eventuelt
TO:
I flere afdelinger har man valgt at lukke fælleshusene, resten af året.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger