Gå til Indhold

19. april 2021

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 11. marts 2021
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Køb af grund i Fjellerad
Sagsfremstilling
Grunden købes af privat investor, som står for byggemodning af et større område med både private parcelhuse og Himmerlands 8 almene boliger.
Grundprisen er aftalt til 3,4 mio. kr. inkl. moms - indeholder alle tilslutningsudgifter, byggemodningsarbejder og fundering. Prisen er desuden godkendt af Aalborg Kommune ifm. behandlingen af skema A.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender køb af grund i Fjellerad, til opførelse af 4 dobbelthuse.

Beslutning
SE - spurgte ind til, hvorledes vi sikrer grundkøb til mest fordelagtige priser?

ON - vi er pålagt at bygge efter et max. rammebeløb.
Derfor er det forholdsvis enkelt at danne sig et overblik over, hvor meget der er tilbage til grundkøb.
P.t. ligger niveauet for de grunde vi køber på ca. kr. 2.000, - pr. m2 ekskl. moms.

Indstilling enstemmigt godkendt.

 
3: Samarbejdsaftale omkring projektet på Mariager Havn
Sagsfremstilling
Fa. Lars Pedersen & Søn har købt grunden af Mariagerfjord Kommune med den klausul, at der kan opføres 30 almene boliger, foruden et antal private boliger.
I samarbejdsaftalen delegerer Himmerland dele af bygherreopgaven til LPS Byg - herunder forpligtelsen til at udbyde håndværksarbejderne.
LPS Byg forpligter sig tillige at kunne opføre boligerne indenfor rammebeløbet til en kvalitet, som er beskrevet i bilag til aftalen.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender indgåelse af samarbejdsaftale med Lars Pedersen & Søn A/S, vedr. opførelse af 30 almene boliger på Mariager Havn.

Beslutning
Indstilling enstemmigt godkendt.

 
4: Afholdelse af formands-/repræsentantskabsmøde
Sagsfremstilling
Der er planlagt afholdelse af formandsmøde den 19. maj 2021 og repræsentantskabsmøde den 24. juni 2021.
Grundet Covid-19 situationen er der fortsat usikkerhed om, hvorvidt der kan afholdes fysiske møder.
Formandsmøderne kan måske afvikles under alternative former - walk and talk ture, afholdelse i mindre grupper m.v.

Formandens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter/beslutter om møderne skal afholdes/udsættes.

Beslutning
Formandsmødet rykkes fra den 20. maj til den 24. juni 2021.
Årets 2 repræsentantskabsmøder slås sammen og afholdes den 18. november 2021.

 
5: Situationen på Ravnkildevej
Lukket punkt.

 
6: Situationen omkring Østjysk Boligselskab
Sagsfremstilling
I medierne har vi gennem den senere tid kunne læse om en større svindelsag i Østjysk Boligselskab, hvor direktøren m.fl. er sigtet for økonomisk kriminalitet, for et større millionbeløb.

ON - orienterede:
For hele sektoren er det en yderst uheldig sag, som også har skabt stor politisk bevågenhed.
Fremadrettet må vi nok se ind i yderligere kontrolsystemer, måske uvildige/professionelle medlemmer i organisationsbestyrelserne m.v.

ON har d.d. haft kontakt til Deloitte. Lars Birner kunne her oplyse, at set med revisorøjne, da har Himmerland styr på funktionsbeskrivelser, kontrolfunktioner m.v., men realistisk set er det umuligt at gardere sig 100% mod svig/svindel.

Vi iværksætter løbende - bl.a. i samarbejde med revisionen - forskellige kontrolfunktioner, bl.a. til sikring af pris, kvalitet, svindel m.v.

 
7: Status byggeteknisk
ON - gav en status vedr. de enkelte projekter.

 
8: Status drift
Intet nyt i forhold til sidste møde.

 
9: Status økonomi
Intet nyt.

 
10: Status udlejning
GB - ingen større ændringer i forhold til sidste OB-møde

 
11: Orientering
ON:
Samarbejdet med f.eks. på Spritten
Arbejdende - udenlandske - kunstnere har fået til huse i 2 u-boliger på Spritten, i 2 år.
God signalværdi - vi kærer os også om kulturen i byen.

Aktive fællesskaber
Fra BL`s puljemidler, til bekæmpelse af ensomhed i Coronatiden, har vi modtaget kr. 470.000, til sammen med Sifa at skabe aktiviteter i de almene boligområder i Aalborg Kommune.
Ud over det bevilgede beløb ydes støtte fra Sifa på ca. kr. 500.000, til eksempelvis kontingentstøtte.
Der ansættes endvidere en konsulent, som i projektperioden, skal være med til at opfylde målet om aktivering af 8.400 beboere i boligområderne.

Stigende indbrud i kældre
Vestbyen og Magisterparken er stærkt plaget af indbrud i kældre.
I Vestbyen er problemet så stort, at der p.t. arbejdes med forslag til etablering af en el. anden form for overvågning.
Info/forslag vil tilgå bestyrelserne, når driftsafdelingen har noget konkret.

TO:
Trekanten er lukket som testcenter, men der vil blive åbnet op for hurtigtest 2 gange om ugen.
Nyt testcenter etableret i universitetsområdet.
P.t. er der stort smitteudbrud i Øst.

Det Kooperative Fællesråd
TO har modt. en forespørgsel vedr. kontingentbetaling, men er stærkt i tvivl - kender ikke til tidl. medlemskab.
I OB var der enighed om, at det ikke længere giver mening at være medlem af kooperationen, da vi ikke er en del heraf.
Vi sender en skriftlig udmeldelse.

 
12: Underskrevne dokumenter siden sidst
ON - kommenterede de underskrevne dokumenter.

 
13: Bordet rundt
Lukket punkt

 
14: Eventuelt
PM:
Må der drives erhverv fra vore boliger?

ON:
Som udgangspunkt må der ikke drives erhverv fra en almen bolig - dagpleje er undtaget.


 
15: Garantistillelse overfor Rebild Kommune - "Brikken", Støvring (ekstra punkt)
Sagsfremstilling
Himmerland har i samarbejde med Lars Pedersen & Søn vundet udbud om udvikling af en hel ny bydel BRIKKEN i Støvring. Bydelen skal bl.a. rumme sundhedshus samt både private og almene boliger. Rebild Kommune har stillet i udsigt, at der kan opføres op til 8.800 m2 almene boliger. Lars Pedersen & Søn har indgået aftale om køb af arealet betinget af bl.a., at Himmerland stiller en garanti for betaling af byggeretter svarende til 8.800 m2 boligareal. Garantien kan løbe frem til juni 2023, hvor det på det tidspunkt skal være gennemført bl.a. lokalplan, skema A godkendelser og aftaler om adkomst som grundlag for betaling.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at Himmerland stiller bankgaranti overfor Rebild Kommune ifm. med erhvervelse af areal til opførelse af almene boliger.

Beslutning
Indstilling godkendt.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger