Gå til Indhold

15. juni 2021.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 27. maj 2021
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Præsentation af projektforslag til "Den Grønne Arena" i Kildeparken
Sagsfremstilling
ON - præsenterede de forslag, som vi har modtaget i forbindelse med opførelsen af "Den Grønne Arena".

Beslutning

Forslag 1: C.F. Møller
Forslag 2: LINK Arkitektur
Forslag 3: Cowi

I OB var der stor enighed om at anbefale forslag 3.

Der er nedsat en bedømmelseskomité, bestående af rep. fra Realdania, A.P. Møller Fonden, Lokale og Anlægsfonden, Aalborg Kommune og Himmerland.
Bedømmelseskomitéen udpeger vinderforslaget.

 
3: Tall Ship 2022
Sagsfremstilling
Aalborg skal fra den 4.-7. august 2022 være sluthavn for Tall Ships Races.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter om vi vil give økonomisk støtte til arrangementet.

Beslutning
I lighed med tidligere år, indgås sponsoraftale med Aalborg Kommune.

 
4: Opfølgning på situationen i Kildeparken
ON - den daglige ledelse i Kildeparken splittes op således:

Varmemester i afd. 50 - Jens Sørensen
Varmemester i afd. 51 - ??
Varmemester i afd. 52 - Lars Adserballe

Med denne opdeling er det muligt at skabe mere nærhed/overblik på alle fronter - på tværs af vm, bestyrelse, beboere, inspektør.

 
5: Fleksibel udlejning
Sagsfremstilling
TO - refererede fra Boligudvalgsmøde den 07. juni 2021:
På mødet var der enighed om, at fleksibel udlejning ikke løser de nuværende problemer omkring bl.a. beboersammensætningen i visse områder.
Det har vist sig, at de afdelinger som Aalborg Kommune tidligere har givet tilladelse til fleksibel udlejning ikke har løst problemerne - tværtimod er de bare flyttet til andre afdelinger/områder.
Der blev udtrykt ønske om, at også de private udlejere involveres.

 
6: Fælles udlejningsaftale boligselskaberne imellem
Sagsfremstilling
ON/TO - refererede fra Boligudvalgsmødet den 07. juni 2021:
Aalborg Kommune havde den 10.06.2021, indkaldt til direktørmøde vedr. etablering af en fælles udlejningsaftale - bl.a. fordeling af beboere af anden etnisk herkomst.
På mødet blev nedsat et udvalg bestående af:
Lars Emborg - Nørresundby Boligselskab
Claus Ringgaard - Alabu Bolig
Jens Erik Grøn - Sundby Hvorup Boligselskab
Jørgen Henriksen - Hasseris Boligselskab
Henrik Thomsen - Aalborg Kommune
Denise Bakholm - Aalborg Kommune
Inden udgangen af 2021 skal udvalget fremlægge et forslag til en fælles udlejningsaftale, gældende for de almene boligorganisationer i Aalborg.

 
7: Dirigentrollen - nye OB-medlemmer
Sagsfremstilling
Flere af de nye OB-medlemmer har ikke tidligere varetaget dirigentrollen ved de ordinære beboermøder.

Formandens indstilling 
Det indstilles, at der aftales et tidspunkt, hvor de som ønsker det kan få nogle af de vigtigste facts t. dirigentrollen.

Beslutning
Tidspunktet blev aftalt til den 10. august 2021 - efter OB-mødet.

 
8: Orientering
TO - ekstraordinært beboermøde i afd. 37 - den 14.06.2021 - hvor der skulle vælges ny bestyrelse.
4 medlemmer har tidligere trukket sig, grundet samarbejdsvanskeligheder.
Det lykkedes ikke at få valgt en ny bestyrelse.
På beboermødet i september forventes valgt en fuldtallig bestyrelse.

 
9: Bordet rundt
Lukket punkt.

 
10: Eventuelt 
Kommende OB-møder blev aftalt:
10.08.2021 - kl. 16.00
26.10.2021 - kl. 16.30
26.11.2021 - kl. ?

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger