Gå til Indhold

14. august 2023.

retur
 
1: Godkendelse af referater fra den 31. maj 2023 og den 26. juni 2023
Referat godkendt uden bemærkninger

 
2: Lønramme - HK-ansatte
Sagsfremstilling
Den nye overenskomst for HK-området er for første gang ikke omfattet af en kollektiv lønregulering.
På mødet fremlagde administrationen et forslag til lønramme.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at OB drøfter/vedtager administrationens forslag til lønramme.

Beslutning
CB/ON - præsenterede de nyeste overenskomstreguleringer for flere faggrupper.
Administrationens forslag godkendt. 

 
3: Kommende OB-møder m.v.
Formandens indstilling
Det indstilles, at OB - for det kommende år - aftaler datoer for afholdelse af:

OB-møder
Repræsentantskabsmøder
Formandsmøder

Beslutning
Der blev aftalt datoer for ovennævnte møder.
GB - booker i kalenderne. 
4: Status - de kommende beboermøder
Sagsfremstilling
OB`s deltagelse i de kommende beboermøder blev aftalt på mødet den 31. maj 2023, men der er behov for en status på området.

Formandens indstilling
Det indstilles, at der igen kigges på fordelingen.

Beslutning
Der blev kigget på fordelingen - enkelte justeringer.

 
5: Studietur 2024
Sagsfremstilling
Studietur 2024, foreslås afholdt i uge 23, til en af flg. destinationer:
Valencia, Spanien
Bilbao, Spanien
Paris, Frankrig
Rotterdam, Holland

Formandens indstilling
Det indstilles, at OB aftaler dato og destination for turen.

Beslutning
Studieturen afholdes den 05.06.24-08.06.2024.
Destination: Paris eller Valencia - afhængig af bl.a. billigste pris.

 
6: Status byggeteknisk
ON - gav en status vedr. igangværende/kommende projekter

 
7: Status drift
ON - vi har store udgifter til vedligeholdelse/reparationer af elevatorer.
I fremtiden skal vi udfordre kravene om etablering af elevatorer - både af hensyn til pris og bæredygtighed.

 
8: Status økonomi
Ingen bemærkninger

 
9: Status udlejning
GB - lidt bekymrende, at der fortsat er rigtig mange u-boliger, som endnu ikke er udlejet.
Alabu har trukket nogle af deres u-boliger hjem - således de selv udlejer/anviser.
Vi overvejer det samme. 

 
10: Orientering
Præmie - fordeling - European Bauhaus 2023
Præmien - minus vores udgifter - fordeles pr. lejemål, mellem afdelingerne 19, 22, 50, 51 og 52 - skal anvendes til sociale arrangementer for alle beboere.

Almene Boligdage
Afrejse sidst på eftermiddagen den 29.09.2023. Hjemrejse 01.10.2023 om eftermiddagen.

Afd. 106 - Svenstrup Bymidte
TO - har afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, som mangler svar, når de henvender sig til administrationen.
ON - der indkaldes til møde med deltagelse af afdelingsbestyrelsen og byggeteknisk afd.

Temaweekend 2024
TO - har lavet aftale med et band

Indvielse af gavlmaleri afd. 20/Hvalpsundvej
ES - den 20. august 2023 - kl. 12.00.


 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt
KB - gav en up date vedr. møder med Boligforeningen PM, Brønderslev
Store udlejningsproblemer/tomgang i afd. 11, som består af ca. 300 boliger Vi har sendt et udkast til en forretningsføreraftale
Vi har sendt et udkast til en forretningsføreraftale
Ingen økonomiske forpligtelser for Himmerland
Timebetaling for de arbejder vi p.t. udfører for PM

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger