Gå til Indhold

11. marts 2021.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 10. februar 2021
Referat godkendt, uden bemærkninger.

 
2: Egenkontrol
ON:
I reglerne om Lov om almene boliger/Vejledning om egenkontrol, fremgår bl.a., at organisationsbestyrelsen, skal opstille og implementere mål for forbedring af effektivitet, såfremt effektivitetstal og analyser peger på forbedringsområder. Indsatserne skal dokumenteres bl.a. til brug for organisationsbestyrelsen og de årlige styringsdialogmøder med kommunen.
Vi har udvalgt/bearbejdet udvalgte områder.
Generelt er der ikke noget at bemærke. Effektivitetsniveauet er faldet en smule, i forhold til sidste år, men i forhold til regionen ligger vi højere.
Rationaliseringen af driften fortsætter.
Ingen bemærkninger - oplæg godkendt.

 
3: Evaluering og udskiftning af kapitalforvalter
Sagsfremstilling
I forbindelse med udbud af kapitalforvaltere ultimo 2013 indgik det i udbuddet, at efter en 3 års periode ville der være en evaluering af opnåede afkast og evt. udskiftning af forvalter.
Vi har tidligere evalueret perioden 01.01.2014 - 30.06.2017 (3 1/2 år).
Nu er tiden kommet til perioden 01.07.2017 - 31.12.2020 ikke mindst set i lyset af det magre afkast vores kapitalforvaltere har opnået i 2020.

Afkastet for de 3 forvaltere i 2020 har været som følger:

Gudme Raaschou - 0,15 %
SEB - 0,83 %
Nykredit 0,30 %

Som det ses er SEB markant ringere end de øvrige.
Vi har været i forbindelse med kapitalforvalteren Danske Invest der har opnået gode afkast til deres kunder med samme risikoprofil som os. 

Administrationens indstilling
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den foreslåede plan for udskiftning af kapitalforvalter.

Beslutning
Der var fuld enighed om, at SEB udskiftes med Dansk Invest.

 
4: Fordeling af beboermøder 2021
Sagsfremstilling 
Som udgangspunkt håber vi, at årets beboermøder kan afholdes på normalvis i august/september 2021.
Plan for de enkelte mødedatoer vedhæftes.

Formandens indstilling 
Det indstilles, at OB fordeler møderne mellem sig.

Beslutning 
De planlagte møder blev fordelt mellem de enkelte OB-medlemmer. 

 
5: Status Covid-19
ON:
Der udføres igen beboerservice - naturligvis under hensyntagen til div. restriktioner.
HK-personalet er igen fysisk til stede på Servicekontorerne. Kontorerne har dog lukket for personlig betjening.
I administrationen arbejder de fleste hjemme. Kontoret er fortsat lukket for personlig betjening.
Alt i alt fungerer tingene fint, men alle ønsker sig tilbage til en mere normal hverdag.

 
 6: Status byggeteknisk
ON - gav en status for de enkelte projekter.

 
7: Status drift
Gulvafslibning:
Der blev afholdt virtuel licitation d. 09-02-2021. I uge 9 eller 10 forventes 2-årige aftaler to leverandører. Generelt er prisniveauet efter udbuddet lavere end det har været i perioden op til. 

Rengøring:
I samarbejde med Servicemægleren - er vi i gang med udarbejdelsen af udbud på turnusrengøring i Himmerlands afdelinger (trappevask, rengøring af fællesarealer m.m.). Forventet opstart af ny aftale pr. 01-08-2021. Udbudsprocessen er i fuld gang.

VVS:
Aftale med Uggerly Installation er pr. 01-03-2021 forlænget med 1 år. 

Skadeservice:
I uge 7 havde vi et statusmøde med SSG. Der blev i perioden 1. marts 2020 - 14. februar 2021 oprettet 242 sager på baggrund af 1.009 indkomne opkald. SSG mener, at både sagsmængden og antallet af indkomne opkald - taget Himmerland Boligforenings størrelse i betragtning - ligger på et særdeles fornuftigt niveau. Vand-, elevator- og alarmrelaterede sager er de mest hyppigt forekommende.

 
8: Status økonomi
Regnskab
Regnskabsudarbejdelse for 2020 pågår

I øvrigt
Diverse økonomisk assistance og beregninger

Afkast
Opgøres kvartalsvis

 
9: Status udlejning
Afd. 10/Otte Rudsgade m.fl.
Stor søgning til de renoverede boliger - både internt/eksternt
Forsinkelser i projektet
Alt udlejet - i takt med færdiggørelsen

Afd. 12/Kastetvej
Stor søgning til de renoverede boliger - både internt/eksternt
Forsinkelser i projektet
Alt udlejet - i takt med færdiggørelsen

Afd. 31/Teatergården
P.t. 2 boliger i tomgang 
Ugentlige fremvisninger
Alle boliger udlejet pr. 01.03.2021

Afd. 50/Ravnkildvej
Udlejningssituationen er stabil - få fraflytninger

Afd. 51/Blåkildvej
Udlejningsvanskeligheder, når det gælder rækkehusene

Afd. 52/Fyrkildevej
5 erhvervsboliger, klar til udlejning pr. 01.04.2021 - forsinkelser i projektet
Seniorboligerne forventes klar til udlejning pr. 01.04.2021
Udlejningsvanskeligheder i rækkehusene - 2 plans
Prøvelejlighed indrettes/møbleres
Fremvisning - denne opgave opprioriteres og varetages fremadrettet af en udlejningsmedarbejder, som 2 dage om ugen vil være til stede i boligen/arbejde herfra
Ekstra fokus på bl.a. udearealer - såvel beboernes som vore egne. 

Afd. 71/Idrætsbyen
Udlejningsvanskeligheder
Pr. 01.02.21 er ansat 2 studerende, som skal styrke de sociale relationer mellem beboerne, skabe aktiviteter m.v. 

Afd. 78/Tornhøjgaard 
1. etape - fuld udlejet
2. etape - klar til udlejning pr. 01.03.2021. Fortsat stor interesse for boligerne

Afd. 89/"Spritten" 
15 seniorboliger - indfl. pr. 01.12.2020
P.t. fortsat ledige senior-/familieboliger

 
10: Orientering
ON:
Vi har søgt midler fra Vær Med-puljen til almene boligorganisationer, der i partnerskab med det lokale foreningsliv, skal afvikle projekter, der modarbejder ensomhed under Covid19-pandemien. Ministeriet har udmøntet 15 mio. kroner til BL.
Vi har sammen med Sifa søgt midler til at bringe foreninger/idræt ind i boligområderne i Aalborg.
Vi har modtager kr. 500.000, - til projektet.
 
TO:
BL`s 4 kreds - her er nu valgt ny formand - Allan Møller Kristensen, Løgstør Boligforening.
Refererede fra møde i boligudvalget:

 
11: Bordet rundt
Lukket punkt

 
12: Eventuelt
TO:
Hvad er planerne med Byttecentralen i Tornhøjgaard?

ON:
Det opfordres til, at anvendelse m.v. drøftes i Sundparkudvalget

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger