Gå til Indhold

10. februar 2021.

retur
 
1:  Godkendelse af referat fra den 19. november 2020
Referat godkendt uden bemærkninger.

 
2: Status Covid-19
ON:
I administrationen arbejder de fleste hjemme. Bemandingen på kontoret er nede på 10-12 pr. dag.
Servicekontorerne - HK-personalet arbejder hjemmefra.
Øvrigt personale i afdelingerne - fuldt fremmøde.

Indtil videre kun 2 medarbejdere, som har været smittet med Covid-19.

Overordnet går det rigtig fint, men en underlig stille tid.
Alle møder afholdes via Teams - et godt arbejdsredskab, men de fysiske møder er savnet.

 
3: Status byggeteknisk
ON:
Sammen med entreprenør Lars Pedersen & Søn har vi netop vundet udbud vedr. et stort byudviklingsprojekt i Støvring.
Projektet omfatter bl.a. ca. 100 almene boliger, et sundhedshus samt et større antal private boliger.

 
4: Status drift
ON.:
Set i lyset af den nuværende udlejningssituation skærpes tilsynet i afdelingerne. Det betyder bl.a., at alle ansatte skal være opmærksomme, hvis de observerer byggepladsskilte, bannerne m.v., som mangler/ikke hænger som de skal.
Det samme gør sig gældende, hvis der er udearealer, som ikke er vedligeholdte - herunder også beboernes pligt til at renholde altaner, haver, terrasser.
PM:
Udskiftning af energimålere - kommer det til at gælde i alle afdelinger?
ON:
Nej, gælder udelukkende i ældre afdelinger f.eks. Kanalkvarteret, Svenstrup og de ældre afdelinger i Sundparken.

 
5: Status økonomi
Ingen bemærkninger.

 
6: Status udlejning
GB.:
Udlejningsmæssigt er vi specielt udfordret i Kildeparken og Spritten.
På Fyrkildevej er det især rækkehusene i 2 plan, som er svære at udleje.
På Spritten er der mange, som finder seniorboligerne for små.

Tomgang i ungdomsboliger er ekstra belastende, da ungdomsboligbidraget bortfalder (ca. kr. 800,- pr. md/bolig). Dette tab bæres af afdelingerne - ikke dispositionsfonden.

ON:
Der er nedsat en taske force gruppe, bestående af rep. fra AAU, Business Aalborg, Norderhverv Danmark, Cityforeningen m.fl.:
Her skal specielt sættes fokus på bl.a.:
 Genåbningen efter ophævelse af Covid-19 restriktionerne
 Profilering af Aalborg som studie by - i bl.a. København/Aarhus

 
7: Orientering
TO:
Der har været afholdt ekstraordinært møde i BL`s 4 kreds.
Tidl. formand Bruno Andersson er afg. døden og derfor skulle vælges ny formand.
Valgprocessen blev afholdt, men efterfølgende viste det sig, at den ikke var foregået i overensstemmelse med vedtægterne.
Derfor vil blive indkaldt til nyt møde.
2 kandidater opstiller til formandsposten.

 
8: Underskrevne dokumenter siden sidst
Ingen bemærkninger

 
9: Bordet rundt
Lukket punkt

 
10: Eventuelt
TO:
I Sundparken overvejes TADAA`s fremtid (delebiler).
Grundet ringe udnyttelsesgrad skal afdelingerne betale et større månedligt beløb, hvis bilerne forsat skal være tilgængelige.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger