Gå til Indhold

06. januar 2022.

retur
 
1: Godkendelse af referat fra den 26. oktober 2022
Referat godkendt m. følgende bemærkning:
AN: 
Punktet - Renovation - blev udsat på mødet den 26.10.2021. Ønsker dette punktsat til næste OB-møde.

 
2: Status Covid-19
Sagsfremstilling
ON - ingen særlige tiltag ud over dem vi tidligere har efterlevet (sprit, afstand og nu igen maske for besøgende udefra).
Møder i huset gennemføres i begrænset omfang.
Mulighed for hjemmearbejde i administrationen - max. 50% i hver afdeling, max. 1 uge ad gangen. Efter ophævelse af restriktionerne vil det kun i begrænset omfang være mulighed for hjemmearbejde.

Afdelingernes fælleshuse er indtil videre lukket ned til den 17. januar 2022.

 
3: Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen på Ravnkildevej
Der var enighed om, at den nuværende situation ikke er holdbar og det er nødvendigt at få fundet en løsning, som fremadrettet kan skabe et ordentligt/tillidsfuldt samarbejde.
Derfor indkaldes til møde med deltagelse af flg.:
Formand og næstformand - afd. 50
Formand og næstformand - OB
Direktør Ole Nielsen

 
4: Status byggeteknisk
ON:
For at dæmpe aktiviteten i bygge- og anlægssektoren udskydes renoveringsprojekter, der får tilsagn fra Landsbyggefonden efter 1. januar 2022, og fristen for aflevering af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger udskydes fra 15 måneder til 36 måneder.

Ingen af vores planlagte/igangværende renoveringer bliver berørt af ovennævnte ændring.

Den verserende sag vedr. udbygningsaftaler i Aalborg Kommune vil uden tvivl komme til at betyde forsinkelser for nogle af vores nye projekter.

 
5: Status drift
Granskning:
Den visuelle granskning er gennemført i alle afdelinger. Firmaet Nord A/S er i gang med at bearbejde materialet.
Vi håber materialet vil kunne anvendes i kommende D&V planer.
I forbindelse med granskningen skal Nord A/S også udarbejde nye energimærker til alle afdelinger.

D&V planer:
I alle afdelinger er gennemført markvandringer og alle afdelinger har fået fremsendt oplæg til D&V planer for 2022.

Tømrer:
Der er lavet nye aftaler med 2 mindre tømrervirksomheder.

 
6: Status økonomi
ON - vi er udfordret omkring finansieringen af nybyggerier indtil lånene falder på plads. Derfor arbejder vi hele tiden på, at få den endelige finansiering på plads så hurtigt som muligt.

 
7: Status udlejning
Udlejningssituationen - ungdomsboliger
Fuld udlejning, bortset fra Idrætsbyen

Udlejningssituationen - familieboliger
Generelt er udlejningssituationen meget tilfredsstillende.
P.t. ingen tomgang i Golfparken og Magisterparken.
Ledige seniorboliger/erhvervsboliger på Fyrkildevej

 
8: Orientering
Afrapportering vedr. løbende revision
ON - vi har netop modtaget revisionens afrapportering for 2021. Derfor er punktet ikke med på den fremsendte dagsorden.
Rapporten giver ikke anledning til bekymringer.
Det anbefales dog, at vi får opdateret vores nedskrevne forretningsgange, da her er sket ændringer siden 2008/2010.
Arbejdes bliver naturligvis igangsat.

 
9: Underskrevne dokumenter, siden sidst
ON - orienterede.

 
10: Bordet rundt
Lukket punkt.

 
11: Eventuelt
KK - er indkaldt til møde vedr. etablering af ladestandere:)

TO - har været på besøg i et par afdelinger - flere venter.

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger