Gå til Indhold
kildeparken2020

En del af et bæredygtigt samfund

Himmerland Boligforening ønsker at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Det er baggrunden for, at repræsentantskabet i efteråret 2016 vedtog en bæredygtighedspolitik.


Overordnet er det hensigten, at Danmark i 2050 er et samfund baseret på 100 procent vedvarende energi uden brug af fossile brændstoffer - og allerede om mindre end 20 år skal vi være helt og aldeles overgået til vedvarende energi, når det gælder el og opvarmning.


Forskning viser, at det kun kan lade sig gøre, hvis energiforbruget i boligmassen bliver reduceret ganske betragteligt.


Det stiller selvsagt store krav til blandt andre Himmerland Boligforening og det anerkender vi gennem en konkret bæredygtighedspolitik, som repræsentantskabet vedtog i efteråret 2016.
Med hensyn til miljømæssig bæredygtighed, skal vi gå foran i den bæredygtige omstilling af det byggede miljø. Vores kerneværdier indeholder netop at se, udnytte og opsøge muligheder.Det er tvingende nødvendigt for succes, at bæredygtighedspolitikken og dens konkrete initiativer bliver udbredt på alle medarbejderniveauer.

Desuden skal vi have ambassadører i de enkelte afdelinger, så de kan være bindeled og kommunikationskanal mellem afdelingen og bæredygtigheds-arbejdsgruppen, som repræsenterer en bred vifte af medarbejdere på tværs af organisationen.


Bæredygtighedspolitikken hviler på fire grundlæggende principper:

 • Vi skal frem til 2030 reducere varmeforbrug og bygningsrelateret el i vores bygningsmasse med 30 procent.

 • Vi skal sikre, at alle renoveringer og driftsomlægninger har både miljømæssige, sociale og økonomiske fordele.

 • Vi skal foretage vores investeringer i energiforbedringer afstemt med, hvad der bliver besluttet på lokalt og nationalt plan i energisektoren.

 • Vi skal etablere partnerskaber med kommune, forsyningsvirksomheder og vidensinstitutioner, så vi derigennem medvirker til at etablere det bedst mulige beslutningsgrundlag for bæredygtighed.


Når det gælder social bæredygtighed, er det visionen, at vi skaber livskvalitet og plads til alle, idet vi tilbyder boliger med en konkurrencedygtig husleje, der fremmer beboernes tryghed, sundhed, engagement, fællesskab og mangfoldighed. Desuden skal vi via partnerskaber skabe boligområder, hvor alle uanset alder, indkomst, etnicitet og tilknytning til arbejdsmarkedet har mulighed for at bo og være en del af et fællesskab.

Med hensyn til miljømæssig bæredygtighed, skal vi gå foran i den bæredygtige omstilling af det byggede miljø. Vores kerneværdier indeholder netop at se, udnytte og opsøge muligheder. Derfor er det naturligt, at vi bestræber os på at gå forrest på dette område. Blandt andet vil vi medvirke til at skabe øget biodiversitet, landskabskvalitet og oplevelsesværdier i bebyggelsernes udearealer - og vores boliger skal være uafhængige af fossile brændsler og CO2-neutrale i 2050.Som konkrete eksempler på bæredygtighedsinitiativer kan vi nævne igangværende renoveringer med stærkt fokus på energiforbedringer, planer for gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i afdelingerne, introduktion af intelligente varme-, el- og vandmålere og ordningen med eldelebiler.


 • Vores mål og intentioner for gennemførelse af den bæredygtighedspolitik, der udføres i dagligdagen - i vores afdelinger, i indkøb m.v. er nedfældet i Himmerlands overordnede bæredygtighedspolitik.

          Læs mere her


 • I 2016 indførte vi eldelebiler til beboerne i afdelingerne i Sundparken i det østlige Aalborg, men der kommer både flere afdelinger og flere biler.

  Læs mere her

 • I en række af vores afdelinger er der opsat solceller, som medvirker til at dække det lokale elbehov.

  Se den aktuelle solcelle-produktion

 • En række boliger i vores afdeling på Blåkildevej har høstet værdifuld viden om brug af affaldskværn i køkkenet. Der er tale om en ægte win-win-situation, for affald i kloakken i stedet for skraldeposen betyder mindre dagrenovation og dermed en lavere regning. Og på renseanlægget kan energien fra madresterne medvirke til at reducere slamtørringsanlæggets naturgasforbrug.

Himmerland Boligforening deltager naturligvis i den årligt tilbagevendende bæredygtighedsfestival i Aalborg.Endelig er der økonomisk bæredygtighed, hvor det er visionen, at vi skaber tidssvarende boliger med sammenhæng mellem pris og kvalitet.


Vi arbejder på fortsat at have en sund økonomisk udvikling og skabe størst mulig værdi for beboerne og kommunen ud fra de givne økonomiske rammevilkår. Vi effektiviserer løbende etablering, drift og fremtidssikring af almene boliger ud fra et totaløkonomisk perspektiv uden at gå på kompromis med det høje kvalitetsniveau, som vi er kendt for. Og vi fremmer via partnerskaber bæredygtig byudvikling forstået som et differentieret boligudbud, øget bykvalitet, klimatilpasning, energieffektivitet, vidensdeling og grønne jobs, som kan gavne Aalborg og Nordjylland.


 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger