Beboermøde den 12. september 2019

Afdeling:
Larsen Waterfront, Rendsburggade
Referent:
Bestyrelsen påtager sig at udfærdige et referat.
Dato og kl.:
12. september 2019 kl. 17:00
Sted:
Himmerlands administration - kantinen
Deltagere:
Afdelingens beboere
1: Godkendelse af forretningsorden for beboermødet

Godkendt.

2: Valg af dirigent

John Svalgaard Økonomichef ABHIM/ Himmerland Boligforening.

3: Valg af referent

Bestyrelsen påtager sig at udfærdige et referat.

4: Afdelingsbestyrelsens årsberetning

Siden sidst har bestyrelsen valgt at indgå samarbejde med Nyhavn kollegiet, og har valgt
uformelt set at sammenlægge budgetter til fester, for at 1) forhåbentlig opnå større
deltagelse og 2) have et større budget som kan tilgodese begge afdelinger.
I samarbejdet er også blevet en aftale om, at Nyhavn kan få lov, på lige fod med afdeling
66’s beboere at leje fælleslokale 2, gennem varmemesterkontoret.
Der blev lavet køkken i fælleslokalet 2, så det er muligt at lave mad i lokalet. Dette medførte
lejestigning til rengøring og vedligehold. Dette er et længerevarende projekt som blev sat i
gang ved markvandringen et af de foregående år.
Der blev holdt et fællesarrangement med Nyhavn og Larsens Waterfront i samarbejde med
Event Aalborg, med stand-up comedy og fri bar. Antal deltagere var omkring de 60.
Årsberetningen godkendes.

5: Forelæggelse og godkendelse af budget for 2020

Budgettet blev forelagt og godkendt. Bestyrelsen og de fremmødte beboere var glade for at
høre at der er tænkt over en løsning til vandfordybningen, som er udenfor bygning 28’s
indgang, som vender mod Create.
Bestyrelsen er ligeledes glade for og tilfredse med, at der ikke forekommer huslejestigning
Januar 2020.
Der var spørgsmål til, hvorvidt der er planlagt efter alle de reparationer, som foretages på
elevatoren. Det er der.
Budgettet for 2020 godkendes.

6: Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7: Valg af 4 medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg er: Patrick Larsen

Valg af yderligere 3 medlemmer

Patrick Lausen var på genvalg og blev genvalgt.
Dertil glæder det bestyrelsen at kunne byde velkommen 3 nye medlemmer og 1 suppleant:
1. Sarah Yde
2. Anna Hvad Sandhvad
3. Rasmus Skjoldborg Jakobsen
Suppleant: Elias Christiansen
Af medlemmer som fortsætter fra sidste år har vi:
Bestyrelsesformand: Nicoline Houmann Thuesen
Næstformand: Cecilie Josefine Mørch Ingkirk
Bestyrelsen består nu af flg. medlemmer: Nicoline Houmann Thuesen; Cecilie Josefine
Mørch Ingkirk; Patrick Lausen; Sarah Yde ; Anna Hvad Sandhvad; Rasmus Skjoldborg
Jakobsen

8: Valg af suppleanter

Suppleant: Elias Christiansen

9: Eventuelt

Bestyrelsen var ikke informeret om mødet og fandt først ud af det på dagen. Det lykkedes
alle nuværende bestyrelsesmedlemmer at dukke op.
Der ønskes at der også sættes invitationer op i monitorerne og at der evt. gives bedre
information om, hvor man skal møde op for at finde til mødet. Himmerland boligforenings
kantine var ukendt for de fleste fremmødte.
Elevatoren var i stykker, igen, få timer efter reparation, der blev kaldt efter yderligere en
reparation. Alle deltagere er enige om at det er træls men der er desværre ikke så meget
mere at gøre end at reparere på den, da der ikke er i budgettet til en ny.

Det blev vedtaget at der i maj 2020 skal indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde i
forbindelse med at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer regner med at fraflytte pr. august
2020.
Bestyrelsen er glade for at blive meddelt at Himmerland boligforening forsøger at finde en
løsning med vandpytten udenfor 28’s indgang der vender mod CREATE bygningen
(Rendsburggade 14).
Der er fortsat problemer med at Sanya hælder flasker i bygning 28’s flaske skraldespand.
Alle beboere opfordres til at skrive til Himmerland boligforening hvis de oplever dette.
Det er blevet foreslået at bestyrelsen tager op til overvejning om man kan skære ned på
antallet af vagt timer. Bestyrelsen vil kigge på dette senere.
Der er blevet vedtaget at bestyrelsen vil holde konstituerende møde, om muligt inden for 2
uger og efterfølgende vil holde møde med Nyhavn om at fortsætte samarbejdet, gennem de
2 nykonstituerede bestyrelser.
Ros til Himmerland boligforening fra beboernes side om deres håndtering af selvmordet.
Ros til vores varmemestre, de gør et godt stykke arbejde.
Tak for denne gang!

Søg dokumenter

Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2020 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK