Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2019

Afdeling:
Mølleriet
Referent:
Evelyn Neumann
Dato og kl.:
24. oktober 2019 kl. 18:30
Sted:
Posthuset, Henius House
Deltagere:
Karin Matthaei, Merete Vestenbæk, Jane Sall, Flemming Gregersen, Evelyn Neumann, Suppleant Lasse Justesen. Varmemester Kim B. Hillgren, Inspektør Søren Leving
1: Orientering fra inspektør Søren Leving vedr. Qpark mv.

Beboerne i Kildeparken tester i øjeblikket nyt system på Q-park, der indebærer, at beboerne fremover selv kan oprette og ændre registreringsnummer på egne biler. Himmerland afventer resultatet af denne test.

Søren Leving udsender skrivelse til beboerne i afd. 64 om forventet forløb og dato for ibrugtagning

Søren orienteret om, at der blandt beboerne er et ønske om fremover selv at kunne vælge mellem det nuværende system med parkeringkort eller elektronisk gæsteparkering.

a)     Afskærmning på altaner – Løsningsforslag.

Aftalt at vi - hos ansøger om læsejl- opsætter en løsning med folie opklæbet på altangavlen. Søren Leving kontakter leverandør. Er beboeren tilfreds med løsningen, vil det fremover blive en mulighed for alle.

b)     Ansøgning om læsejl fra beboer.    

Ansøgningen trukket tilbage

2: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3: Orientering/Meddelelser til/fra

a.     Varmemester:

a1) Gennemgang/orientering af procedure ved leje af gæsteværelse v/Jane.:

Gentagne problemer med rengøring af gæsteværelser kræver en bedre styring af proceduren. Kim kommer med oplæg til forbedring til næste bestyrelsesmøde.

a2) Drøftelse af frist for annullering af gæsteværelse v/Jane:

Kim undersøger frist hos regnskabsafd., Himmerland.

a3) Måleraflæsning af de to radiatorer ved elevator i kælder v/Evelyn.:

Går på fællesmåler og kan ikke aflæses separat.

b) Formanden: Bestyrelsen har indleveret indsigelse vedr. nabohøring  på ny bebyggelse på Kridtsløjfen.

c) Jane orienterer fra Formandsmødet. Vi opfordres til at være opmærksomme på beboernes trivsel.

4: Opfølgning på referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet 11/9 2019 v/Karin.

Tidspunkt for Markvandring d. 31. oktober ændret til kl 14 til 17

5: Nye tiltag/indkøb m.m.

Valg af bænk og evt. box til opbevaring af legetøj på legeområdet - se fremsendte fra Evelyn.:

Aftalt at vi fremsender forslag om indkøb af bænk og opbevaringsboks til legeområdet til ejerforeningens bestyrelse. Behandles på Markvandring d. 31. oktober. Søren og Evelyn undersøger muligheder og priser 

6: Gennemgang af ”Retningslinjer for Afdelingsbestyrelsens arbejde…”

Aftalen er gennemgået og vedtaget.

7: Beboerhenvendelser og klager (behandles fortroligt).

Intet til referat

8: Eventuelt

Rettelse til referat fra beboermødet: Flemming er valgt for 2 år og ikke 1, som der står i referatet.

 

Drøftet status på fejl og mangler i bebyggelsen. Bestyrelsen er kontinuerlig i dialog med Rasmus Hjorth vedrørende status og fremdrift. P.t afventer vi tilbagemelding fra Rasmus.

9: Godkendelse af mødets referat v/alle

Referat godkendt

10: Næste bestyrelsesmøde

Næste møde tirsdag d. 19. nov. 2019 kl. 19

Søg dokumenter

Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2020 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK