Bestyrelsesmøde den 2. marts 2020

Afdeling:
Mølleriet
Referent:
Evelyn Neumann
Dato og kl.:
2. marts 2020 kl. 16:00
Sted:
Posthuset, Henius House
Deltagere:
Karin Matthaei, Merete Vestenbæk, Jane Sall, Flemming Gregersen, Evelyn Neumann. Varmemester Kim B. Hillgren, Inspektør Søren Leving, Himmerland
1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2: Orientering/dialog vedr. Handicap parkeringspladser – (Søren Leving deltager)

Vilkårene for placering og brug af handicap parkeringspladser drøftet. Det er besluttet at disse pladser fremover forbliver placeret, hvor de er i dag. Desuden er disse pladser, som alle andre p-pladser herude, tilgængelige efter ”først-til-mølle” princippet.

3: Orientering/Meddelelser

Varmemester:
1) Opfølgning af mødet (med Rasmus Hjort) vedr. fejl og mangler.

Udestående opgaver efter mødet med Rasmus og Kim er fordelt. Kim vil snarest lave aftaler med de berørte beboere for besigtigelser.
Ventilationen i vores lejligheder er indstillet forkert og skal justeres. Når det er gjort i alle lejligheder, får vi en anvisning på, hvordan vi selv fremover kan rengøre udsugningshætterne på bad og gæstetoilet. Arbejdet igangsættes snarest.


2) Problemer med ny type emhætte v/Jane.

Emhætten, der for nylig blev udskiftet hos beboer, fungerer ikke tilfredsstillende. Kim tager kontakt til elektrikeren og finder en anden løsning.


3) Rensning af udluftningshætter v/Jane.

Se under pkt. 1.

Formand:

1) Der er positive tilbagemeldinger fra nogle beboere på hhv gæsteparkering og det nye hegn.

2) Karin er inviteret på Formandstur til København i august. Med mulighed for at se nogle af de mange nybyggerier og renoveringer som præger byen i disse år.

c. Andre.

1) Affald v/ Jane.

Afdelingens betaling for afhentning af restaffald opgøres og takseres således:
Hver molok har sin egen kode. Når molokken tømmes, meldes vægten automatisk ind til RenoNord, og vi betaler herefter 850 kr. pr. ton samt 150 kr. pr. tømning.


2) Parkering langs fortovet på Ditlev Bergs Vej v/Jane

Afventer p-løsning ved afd. 63

4: Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Intet til referat.

5: Gennemgang og opdatering af afdelingens velkomstmateriale til nye beboere

Bestyrelsen har gennemgået afdelingens velkomstmateriale. Evelyn sender opdatering til Dorthe Algreen.

6: Nye tiltag/indkøb m.m.

Intet til referat.

7: Beboerhenvendelser og klager (behandles fortroligt).

Intet til referat.

8: Eventuelt

1) Planlægning af beboerfesten 15. maj.

Majfesten d. 15. maj er planlagt og opgaverne ifm forberedelserne fordelt.

2) Søren Leving anmodes om at indkalde til samarbejdsmøde med ejerforeningens beboerrepræsentanter og bestyrelsen i afd. 64.

9: Godkendelse af mødets referat

Godkendt.

10: Næste bestyrelsesmøde

Mandag d. 20. april, kl. 16:00.

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2020 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK