Bestyrelsesmøde den 18. august 2020

Afdeling:
Odinsgade
Referent:
Mark Birke Roloff
Dato og kl.:
18. august 2020 kl. 19:00
Sted:
Bestyrelseslokalet
Deltagere:
Gitte Hermann, Tove Aaes, Mark Birke Roloff, Bibi Schmidt, Mikkel Madsen
1: Valg af referent

Valg af referent: Mark Roloff
Valg af ordstyrer: Mark Roloff.

2: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3: Nyt fra varmemesteren

Mielesystem værelser:
i. Tale om at fremskaffe grundplan til gæsteværelserne således størrelsen vides inden udlåning.

4: Nyt fra formanden

Nye bestyrelsesmedlemmer samt næstformand:
i.      Status på er blevet rettet, Jesper er trådt ud og Bibi er trådt ind som menigt bestyrelsesmedlem

Rengøring af loungen:

i.      Intet nyt omkring rengøringsproblematikken efter lån, tages op med varmemesteren næste gang han er med til møde.

Status på badmintonnet:
i.      Intet nyt da dette ligger hos varmemesteren som ikke er til stede.

5: Økonomi

a. Info fra kassereren:
i. Intet nyt da kassereren ikke er til stede.
b. Budgetrevidering, ved nye forslag til brug/omfordeling af penge:
i. Yoga kører videre, dog uden egenbetaling.

6: Siden sidst

a. Inventarliste:

i. Jesper er trådt ud, derfor intet nyt. Mikkel overtager posten med at opdatere og se mangler.

7: Nyt til Facebook

a. Godkendelse af nyt ”om” til facebooksiden samt godkendelse af andre opslag.
b. Ønske fra beboer om at udstille kunst i atriet. Dette møder accept blandt bestyrelsen og varmemesteren kontaktes om dette.

8: Leje af hal, tidspunkter og pris

a. Der arbejdes for at ændre pris for hal samt tidshorisont for weekend. Ny pris tænkes 300 kr. for hverdage og 1.200 for fredag 12:00 til søndag 24:00
b. Der arbejdes hen mod at ændre tidsrummet for leje af gæsteværelser fra 13:00-13:00 næste dag.
c. Nye nøglebærer
i. Mark og Mikkel fra bestyrelsen træder ind som nye nøglebærer. Resterende bærere agter selvstændigt at finde flere nøglebærer.

9: Punkter fra projektliste, eller andre forslag til behandling

a. Intet nyt.

10: Eventuelt

Intet.

11: Næste møde
Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2020 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK