Beboermøde den 2. september 2019

Afdeling:
Odinsgade
Referent:
Ida Jul Petersen
Dato og kl.:
2. september 2019 kl. 19:00
Sted:
Multihuset
Deltagere:
Afdelingens beboere
1: Godkendelse af forretningsorden for beboermødet

Godkendt.

2: Valg af dirigent

Tina fra organisationsbestyrelsen valgt.

3: Valg af referent

Ida valgt som referent.

4: Afdelingsbestyrelsens årsberetning

3. Lone aflægger afdelingsbestyrelsens årsberetning
a. Udtrædelse af 3 bestyrelsesmedlemmer (Martin, Rikke og Henrik)
b. Arbejde med lounge – udlån og regler
c. Arbejde med hal – udlån og regler
d. Småforbedringer – Udendørstørrestativ, arbejder på en kørestolsbruger venlig adgang til hallen, flytning af ”cykelværksted” fra kælder i 29 til kælder i 109, affaldssortering herunder farligt affald og elektronik
e. Der har været uro i afdeling, hvorfor der har været vagter ude i en periode, i samme forbindelse har Aalborg kommune været ude for at arrangere og invitere til event til at mindske ensomhed og styrke gode fællesskaber for unge
f. Arrangementer for at styrke fælleskab; ungdomsboligerne, grå guld, jule arrangement og fastelavn, Yoga forløb og julebanko. Tak fra bestyrelsen for at der bliver bakket op om arrangementer
g. Planlagt jule arrangement, julebanko og evt. også ungdoms og grå guld arrangement
h. Man kan altid følge med i bestyrelsens arbejde på boligforeningens hjemmeside
i. Ingen spørgsmål og kommentarer til beretningen
j. Beretningen er godkendt.

5: Forelæggelse og godkendelse af budget for 2020

4. Søren Mand Nielsen fremlægger budget for 2020
a. Spørgsmål:
i. Ekstra indtægter hvor kommer de fra? – afdelingen får renteindtægter, indtægter som er ud over huslejen
ii. Er der behov for vagtordning mere og hvem bestemmer det? – boligforeningen skal have møde med vagtfirmaet hvor dette skal drøftes. Det er boligforeningen der bestemmer om der skal være vagtfirma her eller ej, i samråd med varmemester og vagtfirma
iii. Hvornår træder huslejestigningen i kraft? – 1 jan 2020
iv. Godkendt.

6: Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7: Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen

6. Lone stiller ikke op til genvalg. Ida (109.1.10) stiller op i stedet for Lone. Gitte Herman, Tove Aaes og Ida vælges for 2 år til bestyrelsen
a. Valg af ekstra bestyrelsesmedlemmer pga. udtrædelse – opstillet og valgt:
i. Sarah 
ii. Jesper 
iii. Mark 

8: Valg af suppleanter

a. Bibi Schmidt 
b. Mikkel 

9: Eventuelt

a. Det er få der møder op til beboermøde!
i. Løsning evt. peptalk
b. Affald der bliver smidt i skakten
i. Hente ordning hos kommunen, bestyrelsen er opmærksom på dette
ii. Evt. brochure
iii. Hold øje med hvem der stiller det og giv besked til bestyrelsesmedlem eller varmemester
iv. Genbrugsrum/byttecentral til det der kan genbruges
1. Dette er drøftet i bestyrelsen, man må ikke opbevare det offentlige steder, der er nogle der skal administrere dette, hvilket bestyrelsen har valgt ikke at ville gå ind i
2. Dette er et punkt der skal tages med i bestyrelses samarbejdet
c. Ringeklokke i 107 virker ikke i bestemt vejr bl. a. solskin, derudover er der en del der ikke kan finde ud af systemet hvor man skal vælge hvilket nummer man vil ringe på hos
d. Nyvalgte til bestyrelsen skal blive efter mødet til notering af oplysninger, samt aftale omkring næste bestyrelsesmøde

Søg dokumenter

Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2020 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK