Ekstraordinært beboermøde den 7. juli 2022

Afdeling:
Damstræde
Referent:
Sven Buch
Dato og kl.:
7. juli 2022 kl. 19:00
Sted:
Kanalhuset
Deltagere:
29 husstande var repræsenteret på mødet. Hver husstand har 2 stemmesedler til rådighed.
1: Velkomst og indledning

Bestyrelsesmedlem Marion Lena Thomsen bød velkommen.

2: Valg af dirigent

Marion Lena Thomsen foreslog Michael Knudsen, byggeteknisk chef som dirigent, hvilket blev
godkendt af forsamlingen.
Michael Knudsen konstaterede, at mødet var indkaldt i overenstemmelse med vedtægterne (
senest 2 uger før mødet) – og at beslutningsgrundlagt var udsendt en uge før mødet – også i
overenstemmelse med Himmerlands vedtægter.
Som stemmeudvalg blev følgende valgt.
- Marion Lena Thomsen, næstformand
- Bjørn Kierch Nilsson, Damstræde 150
- Kenneth Lund Nielsen, projektleder, administrationen

3: Fremlæggelse af beslutningsforslag/ huslejestigning

Præsentationsmateriale

Følgende beslutningsgrundlag var omdelt til alle lejere en uge før mødet. Sven Buch,
udviklingschef gennemgik forslaget og baggrunden for dette.
På mødet behandles under pkt. 3 på dagsordenen forslag til huslejestigning, som gør det
muligt i det væsentlige at gennemføre det projekt, som beboerne tidligere har godkendt.
Efter licitationen kan der konstateres en overskridelse af byggebudgettet på ca. 8,1 mio. kr.
Heraf forventes Landsbyggefonden at kunne godkende ca. 1,3 mio. kr. i forøgelse af budgettet
uden huslejestigning. Derudover har administrationen sammen med rådgiverne vurderet efter
nærmere undersøgelser, at de eksisterende fjernvarmerør har en levetid på yderligere 15-20
år, hvorfor denne del af projektet foreslås ikke gennemført.
Det fører til en huslejestigning, der skal kunne finansiere de resterende ca. 5,0 mio. kr.
En årlig ydelse til realkreditlån (7 % i ydelse med afdrag over 30 år) kan beregnes til: ca.
350.000 kr. – eller 55 kr. pr. m2 årligt – eller 4,50 kr. pr. m2 om måneden.
Huslejestigningen, som følge af beslutningsforslaget for de enkelte boligtyper, kan beregnes
som følger (afrundede beløb):
1 rums ungdomsbolig 34 m2..................... 150 kr. pr. måned
2 rums familiebolig 50 m2 ........................ 225 kr. pr. måned
2 rums familiebolig 55 m2........................ 250 kr. pr. måned
3 rums familiebolig 81 m2.........................360 kr. pr. måned
Huslejestigningerne vil træde i kraft i takt med at renoveringen gennemføres

4: Orientering om renoveringen

Arkitekt Esben Trier Nielsen fra Link Arkitektur gennemgik det projektforslag, som er
udarbejdet sammen med byggeudvalget og som har været grundlag for licitationen.
Forsamlingen havde en række spørgsmål til renoveringen, som blev besvaret.
På følgende områder vil byggeudvalget sammen med administration og rådgiver følge op med
yderligere undersøgelser.
- Er det muligt i skab med teknik i entré, at installationer placeres øverst i skabet og
dermed giver mulighed for at f.eks. støvsuger kan placeres i bunden ?
- Kan de eksisterende varmevekslere genbruges – er udskiftet for kun 4 år siden ?

5: Afstemning

Fra salen blev der stillet forslag om afholdelse af urafstemning som endelig afgørelse på
sagen.
Ved håndsoprækning tilkendegav forsamlingen, at der ikke var mindst 25 % af de afgivne
stemmer, som ønskede urafstemning (3 stemmer ud af i alt 18 afgivne stemmer), som
vedtægterne foreskriver, hvorfor forslaget om urafstemning ikke blev vedtaget.
Selve beslutningsforlaget om huslejestigning kunne derfor afgøres af afgivne stemmer på selve
mødet ved simplelt flertal (skriftlig afstemning).
FOR forslaget blev der afgivet 47 stemmer
IMOD forslaget blev der afgivet 8 stemmer
Forslaget blev dermed godkendt.

6: Eventuelt

Michael Knudsen oplyste, at det forventes at selve renoveringen kan sættes i gang ca. 1.
november 2022 – med forbehold for myndighedernes godkendelser

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2023 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK