Bestyrelsesmøde den 12. marts 2024

Afdeling:
Vilsundvej
Referent:
Ove Pedersen og Helle Rasmusen
Dato og kl.:
12. marts 2024 kl. 13:30
Sted:
Fælleshuset
Deltagere:
Karin, Ove, Anette, Hanne, Mads og Helle
1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.

2: Næste mødes dato

Næste mødedato er tirsdag d. 23. april 2024 kl. 13.30.

3: Varmemester orienterer

Simon kommer som ny afløser for hhv. Klaus og Henrik B.
Klaus kører primært feje-suge maskine og algebehandling af hegn.
Seneste pullerter ved nr. 18 og nr. 47 fjernes og p-plads ved nr. 51 sløjfes, da kørselsforholdene er meget snævre for renovationsbil.
Der lægges et par rækker fliser ud for nr. 138 til fortov op mod molokstation.
Der har været meget overfyldte restaffald/molokker bla. pga. flere flytninger. Der henstilles til at poser med køkkenaffald ikke efterlades ved overfyldte molokker. Der henvises til de andre molokstationer.
Uge 12: Der planlægges dræn langs stien bag ulige afdeling og ved den meget våde del af stien ved afd. 18. Her laves en dam til vandet.
Sti langs Humlebakken ryddes op og der sås lupiner m.m.
Betjeningsmulighed af ventilationsanlægget i vaskeriet er blevet afskærmet.
Der er kommet nye ølglas og vandglas til køkkenet i fælleshuset.
De resterende kanter langs stierne beskæres.
Belægninger og kanter ved forhaver i ulige afdeling er lavet og der er lagt fliser under afdelingens trailer, som også er rykket frem til vejen og der er sat et skilt op.
Bord-bænke sæt males, når vejret bliver tørt.
Basketball banen fejes og suges for glasskår.

4: Årskalender afd. 23 (Ove)

Ove har lavet et skema med oversigt over årets gang til intern brug for bestyrelsen.
Bestyrelsen skal se på input til indholdet til næste møde.

5: Asfalt

Vinteren har været meget hård ved asfalt på stierne især. Morten indhenter tilbud på reparation.
Der er også søgt om midler fra trækningsretten til etablering af ny sti fra fælleshus ned mod Næssundvej. Der er kommet afslag på ansøgningen.

6: Nyt fra SU (Karin og Anette)

Nyt fra SU møde d. 13/2. Mads refererer:
Alle infotavler i Sundparken er opdateret.
Affalds-sorteringsspande er købt som prøve til Aktivitetshuset Sallingsundvej. Skal evt. udbredes til andre fælleshuse i Sundparken.
Besøgende på elscootere skal fremover parkere bag Aktivitetshuset Sallingsundvej. Der er også indgang fra bagsiden.
Sneplov (dozer) købes til minilæsseren.

7: Eventuelt

Der er hængt vejledning til reservering af festsal og gæsterum op i flipover systemet ved siden af infotavlen i vaskeriet.

HUSK at du altid kan komme med forslag og spørgsmål til bestyrelsen - så tager vi det med på næste bestyrelsesmøde. Hvis du har lyst og tid, så mangler der altid frivillige hænder i det fælles aktivitetsudvalg i Sundparken. Kontakt Rikke på re@abhim.dk

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2024 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK