Beboermøde den 1. september 2021

Afdeling:
Vilsundvej
Referent:
Ove Pedersen
Dato og kl.:
1. september 2021 kl. 19:00
Sted:
Fælleshuset
Deltagere:
Antal fremmødte beboere: 27 Tilstede fra bestyrelsen: Helle Rasmussen, Karin Birkedal, Anette Jensen, Ove Pedersen og Hanne Voergaard Fra Administrationen: Økonomichef John Svalgaard, inspektør Morten Larsen. Ejendomsfunktionær Bent Bisgaard, beboerkonsulent Rikke Engelbrecht samt formand for organisationsbestyrelsen: Tina Ochsendorf
1: Godkendelse af vedlagte forretningsorden for beboermødet

Forretningsorden blev godkendt.

2: Valg af dirigent

Tina Ochsendorf blev valgt som dirigent.

3: Valg af referent

Ove Pedersen blev valgt som referent.

4: Valg af stemmeudvalg

John Svalgaard og Bent Bisgaard blev valgt som stemmeudvalg.

5: Afdelingsbestyrelsens årsberetning

Helle gennemgik årsberetningen.
Fælleshus: Der har været flere episoder med dobbelt udleje af festsal og gæsterum, hvor der desværre har været hærværk/misbrug. Grundet fælles adgang kunne ansvar og udgift ikke fordeles. Derfor er der blevet etableret en ny separat adgang til gæsterummet. Udendørs er der lavet en handicapvenlig rampe. Døren til fra gæsterum til trappen er blændet af.
Der er lavet en luge til en mindre miljøstation ved siden af beboernes redskabsskur. Her kan man aflevere divs kemikalieaffald, lille elektronik, sparepærer m.m. a. Lugen er ikke låst. Beboernes redskabsskur åbnes med vaskebrikken og her kan man fortsat låne eks plæneklipper, trillebør, sækkevogn og divs haveredskaber.

Molokker: Der efterlades desværre stadig restaffald ved siden af molokstationerne. Det skal undgås for ikke at tiltrække skadedyr. Der kommer stor container til brændbart affald ved fælleshuset to gange årligt, forår og efterår. Der henvises derudover til at benytte kommunens henteordning: www.aalborgforsyning.dk Der kan hentes op til 3 emner ad gangen 4 gange pr år. Afdelingen har også en trailer, som kan lånes gratis. Bookes via servicekontoret.
Malerarbejde: i 2020 blev skure til gade, stolper, overdækkede terrasser, port gennemgange og de fleste hegn mod fællesarealer malet. Der var flere hegn, der måtte skiftes, før der kunne males. Grundet økonomi, mangler der stadig nogle hegn.

Alle gadelamper, stibelysning og al belysning ude og inde har fået skiftet pærer til LED sparepærer. Det giver en besparelse på ca. 40.000 om året. Der er opsat en ny gadelampe på stien ud for porten i nr. 40. der er skiftet skumringsrelæ i gade og stibelysning. Der er opsat nye lamper med husnumre ved de 8 port-lejligheder.

Vinduer på badeværelser: Efter vedtaget forslag på sidste beboermøde i 2019 er der monteret et nyt vindue på badeværelset i de 7 lejligheder, hvor de manglede.
Målere: Der er skiftet målere i alle lejemål. De nye målere kan aflæses ved at logge på www.abhim.dk
Grønne arealer: der er nu 11 robotklippere der klipper en stor del af vores græsarealer. Der udlægges enkelte arealer til ”vild med vilje”, hvor græsset ikke slås. Eks: volde ind mod legepladser og volde mod afd 18.
Gartnerne begyndte i 2019 med fornyelse af forhaverne. Der blev anlagt prøvebede med forskelligt bunddække og bevoksning. Planen er at mindske pasningstiden. Hele fornyelsen på vejen forventes færdig i 2022. Beboernes haver skal stadig fremstå velholdte hele året. Sidste år blev et beboerforslag vedtaget om at man kunne skifte hæk ind mod legepladserne. Der er skiftet 3-5 hække pr legeplads.
Vilsundvejs bilejere kan stadigvæk benytte bilvaskepladsen på p-pladsen på Næssundvej. Nøgleskabet åbnes med husnøglen.
Velkomstfolder: Bestyrelsen, varmemester og inspektør har arbejdet sammen om at opdatere velkomstfolderen med al relevant og nyttig viden om selve afdelingen og om nærområdet. Folderen er tilgængelig på www.abhim.dk
I 2021 mistede afdelingen desværre Paul Reinau og der kommer ikke nogen anden i hans stilling, da timetallet til pasning af de grønne arealer skæres drastisk ned.
Bestyrelsens arbejde har været udfordret pga. Coronaen. Men det er blevet til enkelte bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og SU-møder i Sundparken, når restriktionerne har tilladt det. Andre nødvendige møder har været afholdt f.eks. markvandring med udarbejdelse af DV-plan. Bestyrelsen har under nedlukningerne været i tæt dialog dels internt og dels med varmemester og inspektør.
Fremad skal der ses på rensning af tagrender. Der planlægges klimaanlæg til festsalen. Der påtænkes at etablere flere områder med ”Vild med vilje” for at fremme biodiversitet.
Aktivitetsudvalget, Mette og Anja, takkes for at have stået for uddeling af godteposer sidste jul, eftersom Coronaen har forhindret, at der kunne stables fællesarrangementer på benene.
Ove har lavet en oplysningsseddel med links og forklaring på hvordan man finder Vilsundvejs velkomst-folder, aflæser de nye målere og hvordan bestille-ordningen fungerer på internettet. Sedlen kan hentes ved Ove i nr. 28.

Beretningen blev godkendt.

6: Forelæggelse og godkendelse af budget for 2022

John Svalgaard gennemgik budgettet. Det forelagte budget for 2022 blev godkendt.

7: Indkomne forslag

Se forslag

Ad 7: Forslag 1: Fornyelse af bad. Forslagsstiller er ikke til stede, der stemmes derfor ikke om forslaget. Morten henviser til, at man benytter den individuelle råderet i forb. med fornyelse af badeværelse.
Forslag 2: El-ladestander ved fælleshus. Morten fremlægger økonomi for etablering af el-ladestander, ca. 100.000 kr. for en stander. Tina foreslår, at man venter et år med at tage stilling til det pga. usikkerhed om fremtiden for hhv. el og eller brintbiler. Forsamlingen stemmer enigt om at vente.
Forslag 3: (side 4 forslag 1) forslag om at udskyde frist for hækkeklip til start af august. Forslaget vedtages med 2/3 stemmer for. Derfor tilføjes ændringen i husordenen og udvendig vedligeholdelseskatalog. (Side 4 forslag 2): Forslag om forbud mod round-up og andre pesticider i afdelingen. Forslaget vedtages med 23 stemmer for og 21 imod.
Forslag 5: P-vagt på Vilsundvej. Forslagsstiller er ikke til stede, der stemmes derfor ikke om forslaget, men bestyrelsen og teknisk afdeling vil arbejde videre for at se på muligheder for at etablere flere p-pladser langs stamvejen ved vendepladsen.
Forslag 6: Bump i porte. Forslagsstiller er ikke til stede, der stemmes derfor ikke om forslaget. I stedet drøftes mulighed for at opsætte midlertidig vejspærring som et forsøg i den pågældende port og evt. i indergårdene, hvor der er for høj bil-hastighed.

8: Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen:
Helle Rasmussen nr. 66 og Karin Birkedal nr. 46 blev genvalgt.

9: Valg af suppleanter

1. suppleant er Berit John nr. 41, 2. suppleant er Vivi Larsen nr. 125

10: Eventuelt

Eventuelt: Rikke Engelbrecht, som er beboerrådgiver i Sundparken, fortæller om sit arbejde. Hun er tovholder for divs. aktiviteter, som er for alle i Sundparken: f.eks. mandeklub, fotoklub, strikkeklub, knæk cancer, julearrangementer m.m. Rikke søger også fondsmidler til udflugter og andre ting. Rikke er også socialrådgiver og kan derfor give råd og vejledning i forhold til ens hverdag.

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2021 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK