Beboermøde den 3. september 2019

Afdeling:
Sallingsundvej
Referent:
Hanne D. Hesthaven
Dato og kl.:
3. september 2019 kl. 19:00
Sted:
Aktivitetshuset, Sallingsundvej 75
Deltagere:
Afdellingens beboere
1: Godkendelse af forretningsorden for beboermødet

Forretningsordenen godkendt.

2: Valg af dirigent

Agnete Funder Nielsen fra organisationbestyrelsen.

3: Valg af referent

Hanne Hesthaven.

4: Afdelingsbestyrelsens årsberetning

Bestyrelsen har holdt møde ca. 1 gang pr. Måned.
Referater fra bestyrelsesmøder bliver offentliggjort på hjemmesiden, de bliver ophængt i skabet
ved fælleshuset og de bliver lagt på Facebook gruppen for Sallingsundvej.
Derudover har der været Sundpark-møder, aktivitetsudvalgsmøder, Repræsentantskabsmøder,
Temaweekend i Rebild.

I december blev der afholdt julefrokost for beboerne på vejen med rigtig fin deltagelse. Der var
levende musik leveret af D´fino. Den lækre mad kom fra Sejlflod Hotel.
Som afslutning på året delte bestyrelsen slikposer ud til vejens børn.
Først på året blev der afholdt bankospil, der var god deltagelse, og de tilstedeværende var glade
og godt tilpas.
I foråret holdt vi sammen med byggeteknisk ”MGO-møde” vedr. den forestående
facaderenovering. Stor tilslutning til denne aften og der blev besvaret mange spørgsmål. Vi ser nu
frem til arbejdet går i gang – så det kan blive afsluttet 😊
Forårsudflugt til Hvidsten Kro – denne sammen med Tambosundvej. Rigtig god, hyggelig og
informativ dag. Super buschauffør der tog os med lidt rundt og fortalte mange gode historier.
I maj åbnede ”Genbrugsen” i kælderen under festsalen. Brug den gerne.
Sommerudflugt til Djurs Sommerland – denne sammen med Tambosundvej. Der var i år rigtig stor
tilslutning vi var 113 personer afsted. Som lovet tørvejr og sol 😊
Sommerfest for vejens beboere, lidt sløv tilmelding, til trods for flere sidste år spurgte om ikke vi
kunne gøre det til en tradition. Vi sneg os lige op på minimums antal. Der var levende musik
leveret af D´fino.
Kom gerne med forslag til fælles aktiviteter. Vi kan altid kontaktes enten personlig, via mail, eller
smid en seddel i vores postkasse ved fælleshuset.
Øvrige aktiviteter er blevet afholdt sammen med de andre veje i Sundparken/aktivitetshuset.
Bestyrelsen opfordrer stadig beboerne til at sortere affald, det gavner i sidste ende os alle og vores
miljø.
Det er fortsat FORBUDT at stille affald ved siden af molokkerne. Hvis man ikke overholder dette og
kontoret erfarer hvem der stiller affald ved molokkerne, får man en advarsel med besked på selv
at bortskaffe det, hvis det ikke sker, bortskaffes effekterne på beboerens regning.
I nederste niveau findes molokker til plast/metal, småt brændbart og haveaffald. Ved
miljøstationen beliggende mellem Tambo og Salling kan man aflevere miljøfarligt affald, og
elektronikaffald.

Er man i tvivl så spørg.

Der er kommet ny beplantning/stenbelægning i flere af bedene. Rigtig flot arbejde.
Dagligvarebutik jo jo der kommer en Lidl men ikke færdig før i 2020. Netto kommer i det ”gamle
Tornhøjcenter”. Det er ikke en proces Himmerland er herre over. Vi glæder os. 
Til slut vil jeg gerne sige Tak til jer beboere for jeres fremmøde i dag og jeres opbakning i
dagligdagen. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde tak til samtlige medarbejderne her i
afdelingen for jeres store indsats og tak til Himmerland for samarbejdet.
Beretningen enstemmigt vedtaget.

5: Forelæggelse og godkendelse af budget for 2020

John Svalgaard gennemgik det udleverede budget for 2020. Ingen huslejeforhøjelse for næste år.
Enstemmigt vedtaget.

6: Indkomne forslag

6-1. Forslag ændring af husordenen: Antenner/Paraboler side 3:
Enstemmigt vedtaget. Ekstra punkt side 4.
Enstemmigt vedtaget.
6-2. Ændringer af Råderetskatalog:
6-3. Side 3
Enstemmigt godtaget
Udendørs forbedringsarbejde side 6:
Enstemmigt godtaget
6-4. Forbedringsarbejder side 12:
Enstemmigt vedtaget
6-5. Side 14 ny tilføjelse:

Enstemmigt vedtaget af begge punkter.
6-6. Søren Kolind Sallingsundvej 67 1. Th.:Cykelskure/cykelstativer m/tag:
Bliver svært at stemme om da der er økonomi i det, bestyrelsen får bemyndigelse til at arbejde
videre med det.

6-7. Maria Maika Munk Sallingsundvej 63 St. Tv. :
Ændringer til Råderetskatalog vedr. opsætning af låge i forgårde, således at
dette også er tilladt for nederste række (53-71)
Er blevet vedtaget med ændringer i Råderetskataloget.
6-8. Flemming Rosengren Ochsendorf Cykelskure/cykelstativer m/tag:
Samme forslag som Søren Kolind. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
6-9. Grete Hansen Sallingsundvej 17 St. Tv. Forbud til tramboliner:
Bortfalder da det tidligere på aftenen er vedtaget i husordenen så denne stemmer overens med
råderetskataloget. Vi kan ikke stemme om den samme ting igen.

7: Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg er: Hanne D. Hesthaven - modtager genvalg
Majken Cravach - modtager genvalg

Begge genvalgt.

8: Valg af suppleanter

1. Suppleant: Eva Underbjerg Bejlegaard Sallingsundvej 11 St. Th.
2. Suppleant: Majbritt Nyrup Hansen Sallingsundvej 8 St.

9: Eventuelt

Snakken gik på brug af kul-grill, og dennes gene, man kan stille det som et forslag om ændring af
husordenen til næste beboermøde.
Multibanen bliver brugt sent om aftenen. Hvis generne er for store, kan bestyrelsen kontakte R4Y.
MGO-plader var der møde om den 8. maj, hvor man skulle starte før sommerferien, så blev det
udskudt til efter sommerferien. Sidste nye fra Rasmus Hjort er, at der er gået en produktion i gang
med nye og bedre brandsikrede brædder, forventes forhåbentlig opstart om 6 uger.
Agnete takkede for god ro og orden. Herefter spisning.

Søg dokumenter

Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2020 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK