Gå til Indhold
bolig_paa_vej

Boliger på vej


Stadig flere vil gerne bo i Himmerland Boligforening. Derfor er der brug for, at vi bygger mere af det, vi er kendt for. Dermed kan vi sikre gode, betalelige boliger til alle, også når vi er et godt stykke inde i det kommende årti. Og derfor er vi i fuld gang med at planlægge og opføre nye boliger - blandt andre disse:
Fakta:

 Otte toværelses (ca. 80 kvm), 38 treværelses (ca. 90 kvm) og fire fireværelses
   (ca. 105 kvm) boliger
 Forventet byggestart primo 2024
 Forventet indflytning ultimo 2025


Anna Anchers Vej , Aalborg

De første almene boliger i udviklingsområdet Sofiendal Enge i det sydlige Hasseris kommer til at bidrage med mere diversitet til området. Afdelingen består af etage- og tæt-lavt byggeri opført omkring en stor grønning som det samlende midtpunkt - og alle boliger får umiddelbar adgang til et privat udendørs opholdsareal i form af egen have, terrasse, altan, taghave eller tagterrasse.

I valget af byggematerialer bliver der tænkt i nærheden til det grønne, idet facaderne primært vil bestå af tegl samt blankt, vandskuret eller pudset murværk, træ og natursten. På mindre flader bliver der suppleret med kontrastfulde farvevalg og begrønning med planter.
Fakta:

 24 familieboliger fordelt på to- og treværelses lejligheder (72-91 kvm) og   
   fireværelses rækkehuse (110 kvm)

 Forventet byggestart ultimo 2023
 Forventet indflytning i 2025Fenris Allé

Den nye afdeling i den nordvestlige del af Godthåb ligger ganske tæt på den industrihistoriske perle Zincks Fabrikker og den fine natur omkring Guldbækken. Byggeriet er i sit enkle udtryk, materiale- og farvevalg inspireret af Zincks tørrelader og det er arkitektonisk tænkt som en enhed, så etageboliger, rækkehuse og fælleshus udgør en harmonisk helhed.

Et lokalt anlæg til afledning af regnvand styrker biodiversiteten, træ indgår i selve byggeriet og tagene bliver forberedt til solceller.
.Udvidelse af Enggården, Skørping

Der er tale om udvidelse af en veletableret afdeling, idet vi har fået mulighed for at overtage en nabogrund. Afdelingen ligger midt i Skørping med kort afstand til tog, bus, skole, biograf og bibliotek - og til Rold Skov.

Fakta: 

 9 rækkehuse i ét plan (ca. 90 kvm)
 Forventet byggestart ultimo 2023
 Forventet indflytning ultimo 2024
Fakta:
Frejlev

 Cirka 40 to-, tre- og fireværelses lejligheder fordelt på tre blokke
 Forventet byggestart primo 2024
 Forventet indflytning medio 2025


Fakta:

 14 boliger på tre eller fire værelser (80-100 kvm) i rækkehuse
 Forventet byggestart primo 2024
 Forventet indflytning primo 2025


St. Restrup Fælled

For godt 100 år siden var landsbyen St. Restrup et mønstereksempel af husmandssteder omkring herregården, som senere blev udstykket til 50 selvstændige husmandssteder. Den nye afdeling vil genskabe de særlige egenskaber, området havde tidligere, hvilket skal ske gennem etablering af spredte boliger og små parceller med jordanvendelse efter de samme principper som for et århundrede siden.

Byggeriet vil foruden vores 14 boliger i rækkehuse omfatte 14-15 fritliggende ejerboliger og en håndfuld andelsboliger som dobbelthuse. Der indtænkes mange fællesfaciliteter med mulighed for selv at vælge, i hvilket omfang man vil bruge tilbuddene. Som en del af projektet vil der blive opført en stald- og ladebygning, der sammen med marker giver mulighed for dyrehold eller andre aktiviteter. Projektet omfatter også en hektar skov, som skal indgå som rekreativt areal for beboerne på St. Restrup Fælled og landsbyens øvrige beboere.Fakta:

 Otte familieboliger på tre værelser (100 kvm) opført i fire dobbelthuse
 Forventet byggestart ultimo 2023
 Forventet indflytning ultimo 2024Lindenborg Ådal, Fjellerad

Det østlige Aalborgs udvikling i disse år - ikke mindst i kraft af den fortsatte udbygning af Aalborg Universitet og etablering af det nye universitetshospital - er med til at skabe grundlaget for udvidet bosætning i blandt andet Fjellerad.

På en sydvendt udsigtsgrund orienteret mod Lindenborg Ådal og kun otte minutters kørsel fra det nye supersygehus bygger vi en ny afdeling, der indgår i en større udstykning med 16 fritliggende ejerboliger. Boligerne opføres efter passivhusstandarder, hvilket blandt andet betyder, at hvert enkelt hus har et meget lavt energiforbrug, mens fællesarealerne har god plads til biodiversitet.

Fakta:

 33 lejligheder på to eller tre værelser (70-100 kvm) samt 9 rækkehuse på tre   
   værelser (100 kvm) - lejlighederne er fordelt i et- og treplansbygninger
 Forventet byggestart 2024
 Forventet indflytning ultimo 2026


Rytters Plads - Skørping

Midt i Skørping med ganske kort afstand til blandt andet biografen, kulturstationen, ungdomshuset og stationen ligger Rytters Plads med fint udsyn til Skørping Nykirke.

Det indgår i projektet i videst muligt omfang at benytte træ i konstruktionen - dels for at mindske CO2-aftrykket ved opførelsen, dels for at opnå et visuelt indtryk, der passer godt ind i helheden.


Fakta:

 Cirka 100 to-, tre- og fireværelses boliger
 Forventet byggestart 2024
 Forventet indflytning primo 2026


Støvring Ådale 

Rebild Kommune har taget hul på etableringen af den nye bydel Støvring Ådale, der skal fungere som bindeled mellem den gamle bymidte og et nyt boligområde øst for jernbanen. Foruden flere hundrede boliger vil der blive bygget et sundhedshus på over 5.000 kvm.


Fakta:

 Cirka 40 boliger
 Forventet byggestart 2025
 Forventet indflytning medio 2027


Green Hub House, Aalborg Øst

Den nye afdeling på hjørnet af Frederik Bajers Vej og Bertil Ohlins Vej i universitetsbyen er et demonstrationsprojekt for fremtidens klimavenlige og urbane boliger. Her vil vi gennem udvikling af ny byggeskik demonstrere, hvordan klimabelastningen fra nyt bymæssigt etageboligbyggeri i Danmark kan reduceres med 75 procent.

Green Hub House skal kortlægge og udnytte mulighederne gennem reduktion af behovet for boligareal, anvendelse af byggematerialer og byggemetoder med lav klimabelastning, reduktion af energiforbruget i driftsfasen og optimal udnyttelse af vedvarende energikilder og andre ressourcer. Det skal ske med løsninger, der vægter boligbyggeriets funktionelle, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter, og som er forberedt for de skiftende boligbehov, der kan opstå dels i de enkelte husstande, dels i kraft af nye krav og ændrede behov.

Green Hub House bliver til i nært samarbejde med Aalborg Universitet og støttes blandt andre VILLUM Fonden og Realdania. Herfra har vi fået en bevilling til at finansiere bæredygtig udvikling, innovation og videndeling, der kan bidrage til at reducere klimaaftrykket til et historisk lavt niveau. Pengene kommer fra initiativet "Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet".

 
Navigation

Kontakt os

Tlf: 96 31 52 00

info@abhim.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10:00 - 14:00

Torsdag kl. 10:00 - 17:00
Fredag kl. 10:00 - 13:00


Telefontider


Mandag - onsdag kl. 9:00 - 15:00

Torsdag kl. 9:00 - 17:00
Fredag kl. 9:00 - 13:00


Se alle vores afdelinger

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
Nej
OK

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger