Repræsentantskabsmøde den 12. november 2015

retur
 
1: Velkomst v/ formand Ib Fruensgaard
Formand Ib Fruensgaard bød velkommen til repræsentantskabet og medar­bejdere.

 
2: Valg af dirigent
Organisationsbestyrelsen foreslog Børge Juul, Hvidkildevej som mødets di­rigent. Børge Juul takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, oplæste herefter mødets dagsorden.
Foreslog Pia Bare, admini­strationen, som referent samt følgende til stemmeudvalg:
Jimmy Rasmussen, administrationen
John Svalgaard, administrationen
Kim Olesen, administrationen
Repræsentantskabet tilsluttede sig forslaget.
Børge Juul gav herefter ordet til Ole Nielsen.

 
3: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016
Ole Nielsen gennemgik nogle af de nøgletal, som der oftest er interesse for i repræsentantskabet. Grundlaget for budgettet var udsendt til deltagerne sam­men med dagsorden.
Der var nogle få spørgsmål til budgettet fra forsamlingen, og Ole Nielsen redegjorde for disse.
Herefter blev budgettet for 2016 enstemmigt godkendt.

 
4: Forslag til vedtægtsændring

Organisationsbestyrelsen havde fremsendt følgende forslag til vedtægtsæn­dring:
§ 9. Ethvert repræsentantskabsmedlem har ret til at få et angivet emne be­handlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsor­denen for det ordinære repræsentantskabsmøde, herunder valg til organisati­onsbestyrelsen, skal være indsendt til Himmerlands administrationskontor, senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet, jf. § 8, stk. 1.
Forslaget gav anledning til en del debat, og blev ved afstemning forkastet -der var 78 stemmer imod, 17 stemmer for og 2 blanke stemmer.
Der blev henstillet til, at det bliver overvejet om mulighed for en bedre præ­sentation af kommende organisationsbestyrelsesmedlemmer, kan rummes indenfor de nuværende vedtægter.


 
5: Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.
Ib Fruensgaard takkede for tilslutningen samt god ro og orden og afsluttede mødet.

 
Navigation

Vores kontoradresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© abhim.dk
 
 
OK

Bliv medlem her
- og få fordelene fra i dag

Bliv medlem her

Bliv medlem
- og få fordelene fra i dag

Kun som medlem kan du stå på venteliste - og vælge din drømmebolig mellem vores mere end 7.000 boliger.

Samtidigt må du bruge alle de gode tilbud i Klub Himmerland fra første dag.
 

Himmerland Boligforening anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK
Søg dokumenter

Se boliger