Beboermøde den 14. september 2022

Afdeling:
Siloen
Referent:
Kim Olesen
Dato og kl.:
14. september 2022 kl. 19:00
Sted:
Mødelokalet ”Sky Lounge” – 15. etage, Rendsburggade 28,
Deltagere:
: 4 beboere, varmemester Magnus Borregaard, organisationsbestyrelsesmedlem Palle Mørch og økonomikonsulent Kim Olesen
1: Godkendelse af vedlagte forretningsorden for beboermødet

Forretningsorden blev godkendt.

2: Valg af dirigent

Palle Mørch blev valgt og konstaterede at der var indkaldt til mødet rettidigt og mødet var beslutningsdygtigt.

3: Valg af referent

Kim Olesen blev valgt.

4: Valg af stemmeudvalg

Punktet blev udsat og afventer evt. afstemningshandling.

5: Orientering/beretning

Kim Olesen medlem af ejerforeningen Musikhuskvarteret 4 orienterede om at ejerforeningen generelt har stået udfordringer med, at beboere slår ”kopper” af branddørene mellem lejer og ejer. Dette er ikke tilladt, da det kun er nødudgang i tilfælde af brand.
Der er udgifter forbundet med, at branddørene brydes utilsigtet når der ikke er brand.

6: Forelæggelse og godkendelse af budget for 2023

Kim Olesen fremlagde budgettet for 2023. Huslejen forhøjes med 1,30 % pr. 1. januar 2023. Den primære årsag skyldes stigning i de fast udgifter til hhv. el, forsikringer, renovation, renholdelse herunder vinduespudsning, samt bidrag til ejerforening Musikhuskvarteret 4.

7: Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8: Valg af kontaktperson

Alex Thomsen blev valgt.

9: Valg af suppleant

Bente Madsen blev valgt.

10: Eventuelt

a) Kan låsen i cykelkælderen evt. vendes eller andet, således døren kan betjenes med én hånd. SV. Magnus tager den med Søren og ser på en løsning.
b) Hvorfor er der en dør fra elevatoren og ind i kælderen? Kan være besværligt når man har sin cykel med. Ingen anvender slidske, da den er for stejl. SV. Magnus tager det med på markvandring sammen med Søren.
c) Der brænder lys på gangen – unødigt. Kan dette justeres? SV. Magnus kigger herpå.
d) Forespørgsel omkring sortering til minielektronik. SV. Magnus er på sagen
e) Mangler information om driftsforstyrrelser. Himmerland kigger herpå.
f) Dørtelefonerne virker ikke, hvornår bliver de lavet? SV. Magnus er på sagen, men det er en serie af dørtelefoner, som ikke virker. Hvor fejlen præcis er vides ikke. Elektrikeren kommer forbi i denne uge og arbejder videre med sagen.
g) Kan Himmerland som forening indgå aftale med Enggaard omkring billigere p-pladser i Kornmøllen (evt. på de to øverste etager), da det står tomt og lejere dermed kan komme af med bilen i lighed med ordning på Spritten? SV. Kim O. tager sagen med videre – dog bliver det meget svært, da vi ikke som udgangspunkt har forhandlingsret med A. Enggaard.


Herefter sluttede mødet.

Søg dokumenter
Tryk her for at søge
Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2023 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK