Beboermøde den 12. september 2019

Afdeling:
Henius House
Referent:
Maria Møller Salling
Dato og kl.:
12. september 2019 kl. 17:00
Sted:
Festsalen, kælderen, Henius House
Deltagere:
Jimmy Rasmussen, Tanja Søbygge, Bestyrelsesmedlemmer: Josefine Majgaard Olesen og Maria Møller Salling, samt beboere i Henius House
1: Godkendelse af forretningsorden for beboermødet

Godkendt uden nogen indvendinger.

2: Valg af dirigent

Jimmy Rasmussen vælges som dirigent uden nogen indvendinger.

3: Valg af referent

Maria Møller Salling vælges som referent

4: Afdelingsbestyrelsens årsberetning

Bestyrelsen fortæller, at der i årets løb har været meget fokus på at få indført parkeringskontrol i Henius House, da det tidligere er blevet efterspurgt af beboerne. Der blev afholdt et ekstraordinært beboermøde d. 12.06.2019, hvor en repræsentant fra Q-park var ude at fortælle om parkeringskontrollen og hvor beboerne havde mulighed for at stille spørgsmål til tiltaget. Til mødet blev der afholdt en afstemning, hvor der blev stemt for parkeringskontrol i Henius House og man diskuterede reglerne ift. kontrollen. Det blev fortalt, at sagen i øjeblikket ligger mellem Søren Leving og Q-park, hvor der har været lidt udfordringer, der har gjort at det er blevet udskudt, men beboerne vil blive informeret så snart, der er nyt om, hvornår det kan træde i kraft og Jimmy fortæller at der formentligt vil komme et møde inden da.
- Der kom et spørgsmål fra en beboer om, hvornår parkeringskontrollen vil træde i kraft, og svaret er at det formentligt vil træde i kraft inden året er omme.

5: Forelæggelse og godkendelse af budget for 2020

Jimmy præsenterer afdelingens budget og det bliver godkendt uden nogen indvendinger.

6: Indkomne forslag

Der har ikke været nogle indkomne forslag.

7: Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen

På valg er: Maria Møller Sallilng
Yderligere skal vælges 2 medlemmer

Der er ikke særlig stor tilslutning til at være med i bestyrelsen og det besluttes at det er nok med tre bestyrelsesmedlemmer indtil videre, men bestyrelsen vil prøve at lave et opslag på Facebook, der opfordre andre beboerne til at blive en del af bestyrelsen.
- Søren Lang  vælges som bestyrelsesmedlem
- Josefine Majgaard fortsætter som bestyrelsesmedlem
- Maria Møller Salling fortsætter som bestyrelsesmedlem indtil udflytning d. 1. december

8: Valg af suppleanter

Der er desværre ikke nogen der melder sig som suppleanter.

9: Eventuelt

Jimmy nævner, at de i afdeling 64 brokker sig over svineriet, der ofte er ved molokkerne ved Ditlev Bergs Vej 31, og han spørger, om vi kan gøre nogle tiltag for at få folk til at rydde op efter sig selv og komme problemet til livs.
- Der aftales, at man i bestyrelsen får skrevet et opslag på Facebook-siden, der pointere problemet, og at det ikke er acceptabelt. Derudover fortæller Tanja (ejendomsfunktionær) at beboerne gerne må bruge anvende den blå container ved viceværtens bygning (mellem rundkørslen og Sohngårdsholmsvej) til storskrald for at komme problemet til livs. Dette vil beboerne også blive informeret om sammen med et kort der viser hvor de almindelige molokker er samt hvor den blå container er. Fra viceværtens side vil man også lave en seddel omkring problemet, der kommer i beboernes postkasser.

Beboerne kan nogle gange godt være i tvivl om, hvor de skal henvende sig, hvis de har nogle klager ift. deres lejlighed eller hele komplekset. Bestyrelsen vil informere beboerne om hvem de kan kontakte fra Himmerland gennem Facebook-siden.

Søg dokumenter

Se boliger
 
Navigation

Administrationsadresse

Himmerland Boligforening
Rendsburggade 22
9000 Aalborg

Tlf: 96 31 52 00

Cvr: 35 77 30 10

EAN: 5790001970789
© 2020 abhim.dk
 
 
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen Vi benytter funktionelle cookies til at få websitet til at fungere optimalt. De anvendes primært til anonym trafikmåling via Google Analytics, for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.

OK